EL teatajas avaldati suurettevõtjate kestlikkusaruandluse standardid

2024 - 04 - 17
Artikli autor: Siim Vahtrus

2023. aasta lõpus avalikustati Euroopa Liidu Teatajas suurettevõtjatele mõeldud kestlikkusaruandluse standardid. Standardid, mille järgi peavad börsil noteeritud kõige suuremad ettevõtjad andma aru juba 2024 alanud majandusaasta kohta, täpsustavad väga detailselt, mille kohta ja milliseid andmeid peavad ettevõtjad kestlikkusaruandluse raames koguma ja avalikustama.

Kokku on võimalikke andmepunkte ja kirjeldusi üle tuhande. Samas ei pea kõik ettevõtjad kõiki vastavaid andmeid koguma-avalikustama. Nn kahese olulisuse analüüsi läbi peavad ettevõtjad tuvastama, millistes valdkondades (ning millises osas oma tegevuse väärtusahelast) avaldab ettevõte kõige olulisemaid mõjusid keskkonnale, sotsiaalküsimustele ja juhtimisele ning vastupidi, milliste keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalaste küsimustega on seotud võimalikud mõjud ettevõttele ja selle majandustulemustele. Kestlikkusaruandlus peab keskenduma vaid olulistele valdkondadele, mis võib paljude ettevõtete puhul oluliselt kitsendada seda, mille kohta ja milliseid andmeid on vaja koguda.