` Siim Vahtrus | COBALT

Siim Vahtrus

Vandeadvokaat, ESG juht / Eesti

Tutvustus

Siim Vahtrus on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat. Ta on üks juhtivaid keskkonnaõiguse ja planeerimise eksperte Eestis, omades üle 10-aastast erialast kogemust nii kodumaiste kui ka rahvusvaheliste klientide nõustamisel. Siim on nõustanud ja esindanud kliente eelkõige keskkonnalubade, planeeringute, ehitus- ja kasutuslubade küsimustes. Tema tööd on olnud seotud nii suuremahuliste taristu- ja energeetikaprojektide (kõrgepingeliinid, maantee- ja raudteeprojektid, tuulepargid), kaevanduste ja karjääride, jäätmekäitluskäitiste kui teiste keskkonda mõjutavate projektidega.

Siim on andnud oma panuse ka õigusloomesse, olles koostanud Keskkonnaministeeriumi tellimusel mitmeid õiguslikke analüüse seoses keskkonnaseadustiku rakendamisega ning tööstusheite seaduse kavandi. Siim on üks keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommenteeritud väljaande autoritest. Enne COBALT-iga liitumist töötas ta teises rahvusvahelises advokaadibüroos.

Valdkond

CV

Keeled

  • eesti, inglise, saksa

Liikmeskond ja haridus

  • Eesti Advokatuuri liige (alates 2020)
  • Magistrikraad, cum laude, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (2011)
  • Bakalaureusekraad, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (2008)
  • Konstanzi Ülikool, Saksamaa, vahetusüliõpilane, (2009-2010)