Helmes AS omandas ettevõttes Trinidad Wiseman OÜ enamusosaluse


2024 - 06 - 03

Eesti juhtiv tarkvaraarendusettevõte Helmes ning teenusedisaini ja digimuutuse ettevõtte Trinidad Wiseman (TWN) sõlmisid kokkulepe, millega Helmes omandab 75% osaluse Trinidad Wisemanis.

Tehingu eesmärgiks on tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel ja laiendada nende teenuste valikut.

Helmes on rahvusvaheline tarkvaraettevõte, olles tarkvara arenduse- ja innovatsioonipartner paljudele suure mõjuga ettevõtetele, üleilmsetele organisatsioonidele ja ka mitmetele riikidele Euroopas. Trinidad Wiseman on tarkvaraarendusega tegelev ettevõte. TWN jätkab oma tegevust iseseisva ettevõttena ning sama juhtkonna ja struktuuriga.

COBALT nõustas Helmes AS-i kogu tehingu vältel. Tiimi kuulusid valdkonnajuht Ott Aava ja advokaat Kerli Paasoja.

Juhtivad eksperdid

Valdkonnajuht
Eesti
Advokaat
Eesti