Karl Kask: juristieksam kui platseeboravim

2023 - 01 - 23
Artikli autor: Karl Kask

Artikkel avaldati 20. jaanuaril ERR uudised portaalis

Karl Kask võtab kokku juristieksami teemal seni toimunud avalikud arutelud. Mida ükski diskussioonis osalenu ei puudutanud, on advokatuuri  iseseisvus ja roll demokraatlikus ühiskonnas laiemalt, märgib Kask. Advokatuur on seaduse järgi omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus, mille ainupädevuses on oma liikmete vastuvõtmine.

Advokatuur korraldab järjekordse juristieksami jaanuaris-veebruaris. Kuna sinna registreerus üle saja osaleja, on oodata rekordilist osavõttu.

Olles möödunud sügisel alustanud küllalt elavaks kujunenud arutelu riikliku juristieksami seaduse projekti vaikiva menetluse ja seaduse küsitava eesmärgi üle, on advokatuurieksami ootuse valguses õige vaadata tagasi tänuväärsele diskussioonile, mis tegelikud kitsaskohad välja tõi. Suurem osa arvajatest tõi esile kõrghariduse kroonilise alarahastamise, millest tekkinud auke õigushariduses juristieksam ei täida.

Advokaadiks pürgija vaatest tõin sügisel välja ka probleemi põhiseadusega, sest elukutsed on vabad ja kui tulevane advokaat peab esmalt saama magistriks, läbima juristieksami ja siis veel kaks advokaadieksamit, meenutab see turu lukustamist, mitte kutsevabadust. Pidevast eksamineerimisest vaevatud inimene valib sel juhul muu elukutse.

Loe artiklit pikemalt: SIIN