` Karl Kask | COBALT

Karl Kask

Vandeadvokaat / Eesti

Tutvustus

Karl Kask on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ning Eesti üks hinnatuimaid ja edukamaid kohtuadvokaate, kes keskendub keerukate tsiviil- ja haldusasjade lahendamisele.

Tema osalusel on klientidele positiivselt lahendatud üle kahesaja kohtu- ja kohtuvälise vaidluse, mille väärtus ületab 55 miljonit eurot. Karl on seejuures esindanud riigiasutusi, tööstusi, jäätmekäitlejaid, IT-ettevõtteid, ehitusfirmasid, advokaate, advokaadibüroosid ja tervishoiuteenuse osutajaid.

Karl on esindanud Rakvere Lihakombinaati ja M.W. Wool’i Euroopa Kohtus ja teisi tuntud firmasid enam, kui kolmekümnel korral Riigikohtus.

Rakvere Lihakombinaadi vaidluse tulemusel leidis kohus lõppastmes, et ükski Eesti ettevõtja ei pea maksma üleliigse laovaru tasu ehk „suhkrutrahvi.“

Karl on nõustanud ja esindanud Skanskat sisejuurdluses ja kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise nõudes, mis lõppes pretsedendi loonud kaasusega Riigikohtus, kes leidis, et kannatanut ei ole õige maksustada.

Samuti on ta nõustanud rahvusvahelist toiduainetööstust sisejuurdluse läbiviimisel ja ametiasutustes fataalse tööõnnetusega seoses ning rahvusvahelist reisikorraldajat sisejuurdluses ja kohtus firma juhataja ja töötajate poolt tekitatud miljonitesse ulatunud kahjude sissenõudmisel.

Karl on teinud pikaajalist koostööd tuntud toiduainetööstuse sektori ettevõtjatega, nõustades neid lisaks vaidlustele ka muudes küsimustes, mis puudutavad näiteks planeerimist, ehitust, ärilepinguid, keskkonnaküsimusi ning suhtlust riigi ja kohaliku omavalitsusega.

Karli, kui tunnustatud kohtuadvokaati on soovitanud senise silmapaistva karjääri vältel prominentsed õigusvaldkonna väljaanded Legal500, Best Lawyers ja Chambers Europe. Karl on oodatud esineja ka erinevaid juriidilisi teemasid käsitlevatel konverentsidel.

Valdkond

CV

Keeled

 • Eesti, inglise, vene

Liikmeskond ja haridus

 • Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjon (2021)
 • Eesti Advokatuuri liige (1994)
 • Magistrikraad õigusteaduses, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti (1994)
  Kogemus

  COBALT esindas kohtus edukalt krüptoraha kaevandamisteenuseid pakkunud Eesti kodanikku, mis päädis kliendi vahi alt vabastamisega

  COBALT esindas klienti edukalt Riigikohtus (haldusasi nr 3-21-125)

  COBALT esindas klienti edukalt EL toetuse vaidluses

  COBALT kaitseb väljaandmismenetluses krüptoraha kaevandamisteenuseid pakkunud Eesti kodanikku

  2022 — 06 — 30

  AS M.V. Wool esindamine Euroopa Kohtus kahe kalatööstuse sulgemisest ja Euroopa Liidu toiduohutuse meetmete rakendamisest tekkinud vaidluses (Euroopa Kohtu eelotsus C-51/21)

  2022 — 03 — 31

  OÜ Novatours esindamine kohtus endise juhatuse liikme, tema venna ja nendega seotud äriühingu vastu varalise kahju hüvitamise ja viivise nõudes summas 306 000 eurot (tsiviilasi nr 2-17-13890)

  2022 — 03 — 28

  OÜ Novatours esindamine kohtus endise töötaja ja temaga seotud äriühingute vastu varalise kahju hüvitamise ja viivise nõudes summas 633 000 eurot (tsiviilasi nr 2-17-13899)

  2022 — 01 — 06

  OÜ Novatours esindamine kohtus endise töötaja ja temaga seotud äriühingute vastu varalise kahju hüvitamise ja viivise nõudes summas 426 000 eurot (tsiviilasi nr 2-17-13898)

  2021 — 11 — 21

  OÜ Novatours esindamine kohtus endise juhatuse liikme vastu varalise kahju tekitamise ja viivise nõudes summas 527 000 eurot (tsiviilasi nr 2-18-8512)

  2020 — 11 — 23

  AS Atria Eesti esindamine Riigikohtus sigade Aafrika katku tõrjemeetmete kohaldamisest tekkinud vaidluses (3-18-81)

  2020 — 02 — 20

  AS Tallinna Vesi esindamine Riigikohtus Vabariigi Valitsuse määrusega põhjustatud varalise kahju hüvitamise vaidluses (3-16-2267)

  2019 — 09 — 02

  Rahvusvaheliste finantstehnoloogia teenuste osutajate esindamine kohtuvälises vaidluses riigiga pangakontode arestimise seaduslikkuse üle summas 7 570 000 eurot

  2019 — 06 — 28

  Piimatootja esindamine kohtuvälistel läbirääkimistel ja kohtus AS TERE pankroti väljakuulutamise või saneerimiskava kinnitamise vaidluses ja 331 000 euro tagastamise nõudes (tsiviilasi nr 2-16-2060)

  2019 — 04 — 03

  OÜ DAXIN Baltic (OÜ Krässik) esindamine Riigikohtus juhatuse liikme ja temaga seotud äriühingu vastu esitatud kahju hüvitamise nõuetes summas 746 000 eurot (2-16-3785)

  2019 — 02 — 22

  AS Neste Eesti esindamine kohtus kütuse müügilepingust tulenevas nõudes summas 424 000 eurot (tsiviilasi nr 2-17-10277)

  2018 — 06 — 29

  Tehnilise Järelevalve Ameti esindamine kohtus riigivastutuse nõudes summas 473 671 eurot (haldusasi nr 3-16-1698)

  2018 — 02 — 16

  OÜ DAXIN Baltic (OÜ Krässik) esindamine kohtus endise juhatuse liikmega seotud laenusaaja vastu lepingute tühistamisest tulenevas nõudes summas 340 269 eurot (tsiviilasi nr 2-16-15052)

  2018 — 01 — 15

  Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku esindamine kohtus õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimise vaidluses summas kuni 2 544 000 eurot (haldusasi nr 3-16-2288)

  2017 — 08 — 15

  Rahvusvahelise investeerimisühingu esindamine kohtuvälises vaidluses riigiga pangakontode arestimise seaduslikkuse üle summas 20 000 000 eurot

  2015 — 10 — 09

  Eesti suurima loomakasvataja esindamine sigade Aafrika katku tõttu lõpetatud tootmislepingust ja taudikahju hüvitamisest tekkinud kohtuvälises vaidluses summas 400 000 eurot

  2015 — 09 — 18

  Jäätmekäitleja esindamine Eesti Vabariigi Keskkonnaametiga peetud kohtuvälises vaidluses jäätmete kõrvaldamisega seotud saastetasu maksmise kohustuse üle summas 3 362 000 eurot

  2014 — 10 — 21

  Rahvusvahelise turismiteenuse pakkuja esindamine Rahandusministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega peetud kohtuvälises vaidluses Euroopa Liidu toetuse ergutava mõju üle summas 2 000 000 eurot

  2014 — 08 — 04

  Vandeadvokaadi kaitsmine kohtueelses kriminaalmenetluses ja tema vastu esitatud tsiviilhagis summas 2 800 000 eurot kuni kriminaalmenetluse lõpetamiseni Riigiprokuratuuri poolt

  2014 — 04 — 28

  Tallinna linna ja Narva linna esindamine Riigikohtus koolide õppekeele vaidluses (3-3-1-52-13)

  2013 — 06 — 11

  AS Suva esindamine Riigikohtus lepingute tühisuse tuvastamise ja riigilõivu põhiseaduspärasuse vaidluses (3-2-1-27-13)

  2013 — 04 — 23

  Advokaadibüroo esindamine kohtuvälistel läbirääkimistel ja kohtus büroo vastu esitatud kahju hüvitamise nõudes summas 1 458 000 eurot (tsiviilasi nr 2-11-64143)

  2012 — 11 — 29

  AS Villa Benita esindamine Riigikohtus hooldusravi rahastamise lepinguga seotud vaidluses (3-3-1-29-12)

  2012 — 09 — 27

  AS Suva esindamine kohtus OÜ Kristiine Ehitus vastu töövõtulepingust tulenevates vastastikustes nõuetes summas 880 000 eurot (tsiviilasi nr 2-11-36157)

  2012 — 05 — 14

  AS Skanska esindamine Riigikohtus kuriteoga põhjustatud varalise kahju maksustamise vaidluses (3-3-1-12-12)

  2012 — 03 — 28

  Tõnu Lembra jt esindamine Riigikohtus naabri ehitusloa tühistamise vaidluses (3-3-1-4-12)

  2011 — 12 — 19

  Pille Averi esindamine Riigikohtus ametniku diskrimineeriva koondamisega seotud vaidluses (3-3-1-50-11)

  2011 — 09 — 19

  Rahvusvahelise ehitusettevõtja sisejuurdluse läbiviimine ja esindamine varavastase kuriteo toime pannud isikute grupi süüdimõistmiseks ja varalise kahju väljamõistmiseks summas 2 060 000 eurot (kriminaalasi nr 1-10-5435)

  2011 — 06 — 17

  AS Ekseko esindamine Riigikohtus Euroopa Liidu investeeringutoetuse andmisest keeldumise vaidluses (3-3-1-37-11)

  2011 — 02 — 09

  AS Ekseko esindamine Riigikohtus müügilepingust ja hoiulepingust tulenevate rahaliste nõuete vaidluses (3-2-1-138-10)

  2010 — 06 — 17

  Rahvusvahelise IT ettevõtja esindamine kohtuvälises vaidluses loosimissüsteemi andmete avaliku kättesaadavuse tõttu esitatud nõudes summas 1 000 000 eurot

  2010 — 04 — 26

  Rahvusvahelise ehitusettevõtja esindamine kohtuvälises vaidluses seoses MTA poolt tehtud maksuotsusega summas 550 000 eurot

  2008 — 03 — 19

  AS Rakvere Lihakombinaat esindamine Euroopa Kohtus üleliigse laovaru maksustamise vaidluses (Euroopa Kohtu eelotsus C-140/08)

  2006 — 10 — 06

  AS Ekseko esindamine Riigikohtus Euroopa Liidu investeeringutoetuse andmisest keeldumise vaidluses (3-3-1-80-06)

  2006 — 03 — 23

  OÜ Sevari esindamine Riigikohtus müügilepingust tulenevate ostja kohustustega ühinemise vaidluses (3-2-1-8-06)

  2005 — 12 — 22

  OÜ Fennimark esindamine Riigikohtus haldusakti kättetoimetamise ja eriarstiabi rahastamise vaidluses (3-3-1-73-05)

  2005 — 10 — 19

  AS Airest esindamine Riigikohtusse jõudnud õhusõidukite pankrotivarasse tagasivõitmise vaidluses (3-2-1-128-05)

  2004 — 02 — 23

  Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse esindamine Riigikohtus juhtimisõiguse peatamise vaidluses (3-3-1-1-04)

  2004 — 02 — 05

  Eesti Vabariigi esindamine Riigikohtus 3. isikuna mootorsõiduki omandiõiguse tunnustamise ja väljanõudmise vaidluses (3-2-1-10-04)

  2003 — 10 — 01

  AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara esindamine 3. isikuna Riigikohtusse jõudnud kinnistu omandiõiguse vaidluses (3-2-1-91-03)

  2003 — 02 — 06

  AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara esindamine 3. isikuna Riigikohtusse jõudnud kinnistu omandiõiguse vaidluses (3-2-1-11-03)

  2003 — 01 — 23

  AS A-Selver esindamine Riigikohtusse jõudnud leppetrahvi pankrotivarasse tagasivõitmise vaidluses (3-2-1-4-03)

  2002 — 11 — 20

  Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse esindamine kohtus OÜ Swed Trade vastu veoautode ja haagiste registreerimistoimingutega tekitatud varalise kahju hüvitamise nõudes summas 460 000 eurot (haldusasi nr 2-3/457/02)

  2002 — 05 — 14

  AS Tallinna Kaubamaja Kinnisvara esindamine 3. isikuna Riigikohtusse jõudnud kinnistu omandiõiguse vaidluses (3-2-1-68-02)

  2002 — 03 — 15

  AS Ekseko esindamine Riigikohtus jäätmeloa puudumisega seotud väärteoasjas (3-1-1-15-02)

  2001 — 12 — 14

  AS Ekseko esindamine Riigikohtus vee erikasutusloa puudumisega seotud väärteoasjas (3-1-1-119-01)

  2001 — 01 — 07

  MTÜ Eesti Kinoliit esindamine Riigikohtusse jõudnud üürilepingu täitmise ja kahju hüvitamise vaidluses (3-2-1-26-01)

  2000 — 03 — 05

  Hallatava riigiasutuse ja riikliku registri pidaja kohtuväline esindamine liisingufirma vastu registreerimistoimingute õigusvastaseks tunnistamise ja varalise kahju hüvitamise vaidluses summas 581 000 eurot

  2000 — 03 — 01

  MGS Investeeringute OÜ esindamine kohtus AS Lembitu (pankrotis) vastu vara üleandmise vaidluses summas 351 000 eurot (tsiviilasi nr II-2/319/00)

  2000 — 02 — 28

  Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse esindamine Riigikohtus registriandmete õigsuse vaidluses (3-3-1-2-00)