Partner Elo Tamm: oleme suurte pöörete lävel

2020 - 11 - 15
Artikli autor: Elo Tamm

Artikkel ilmus 8. novembril 2020 Äripäevas. 

Minu 20 aasta pikkuse karjääri jooksul konkurentsiõiguse advokaadina ei ole kunagi varem ühel ajal õhus olnud nii palju võimalikke konkurentsiõiguse muudatusi kui praegu, kirjutab advokaadibüroo COBALT partner ja konkurentsiõiguse valdkonna juht Elo Tamm.

Muudatusi on oodata nii rahvusvahelisel kui riiklikul tasemel, nii väikestele kui suurtele ja nii vana kui uue majanduse ettevõtetele. On neid, mis on tingitud COVID-19 põhjustatud majanduskriisist, aga veelgi enam neid, mille põhjuseid võib otsida pikematest tehnoloogia arengutest ning rohepöördest.

Kas uued reeglid uuele suurele platvormimajandusele (BigTech)?

Tähelepanelik jälgija on juba mõni aasta märganud nii USA kui Euroopa Liidu seadusandjate ning regulaatorite tähelepanu uutele rahvusvahelise platvormimajanduse ettevõtetele. Facebook, Amazon, Google, Apple ja teised on käinud USA senati kuulamistel, neid on kutsutud vaibale Euroopa Komisjoni ning üheks selle tähelepanu tulemuseks on USA valitsuse süüdistus Google´i vastu seonduvalt otsingu ning otsingureklaami teenuste puhul monopoolse positsiooni kuritarvitamisega.

Euroopa Komisjon on Google´ile miljarditrahvid juba teinud – 1,49 miljardit konkurentsi piiramise eest online-reklaamis ning 4,34 miljardit Androidi seadmete ja mobiilvõrkude operaatoritele internetiotsingul ebaseaduslike piirangute seadmise eest. Need otsused ei ole lõplikult jõus, vaidlus nende üle käib veel edasi.

Euroopa Komisjon on samal ajal ette valmistamas uue platvormimajanduse regulatsioone. Tunnistatakse tehnoloogilise arengu positiivseid külgi, kuid nähakse ka negatiivseid. Regulatsiooni vääriliseks peetakse algoritmipõhiseid lahendusi, mis ühest küljest võimaldavad suuremat läbipaistvust konkureerivate hindade jälgimisel, aga võivad samal ajal tekitada konkurentsiriske mittekontsentreeritud turgudel.

Samuti peetakse võimalikuks, et uued digitaalse majanduse n-ö uksehoidjad (gatekeeper), kellel ei ole küll turgu valitsevat seisundit, võivad siiski rakendada monopolilaadseid konkurentsi kahjustavaid strateegiaid, sest neil on võimalik otsustada, milliseid tooteid ja teenuseid platvormile lubada. Sel aastal viis Euroopa Komisjon läbi avaliku konsultatsiooni. Regulatsiooni ettepanekute koostamine on planeeritud selle aasta lõppu.

Kokkulepete reeglite muudatused

Kuigi kõige kahjulikumad (konkurentsiõiguse mõttes) on konkurentidevahelised keelatud kokkulepped ning turgu valitseva seisundi kuritarvitused, siis ka kaubanduspartnerite vertikaalsetes suhetes on elemente, mis võivad olla konkurentsi kahjustavad. Euroopa Komisjon ning Eesti on kehtestanud reeglid nt eksklusiivsuse, mittekonkureerimise jt kokkulepetele.

Nüüd on Euroopa Komisjon üle vaatamas vertikaalset grupierandit ning muudatused võivad oodata ees online-müüki. Kui varasemate reeglite eesmärk oli edendada online-müügi kanalite arengut (online-müük oli passiivne müük, mida piirata ei tohtinud), siis nüüd kaalutakse võimalust kaitsta enam ka füüsiliste poodide investeeringuid. Vaatluse alla on tulemas ka topeltmüügikanalite küsimus.

Näiteks juhuks, kui üks ettevõte tegutseb nii platvormi pakkujana kui ka sellel ise müües. Samuti on võimalik, et tulevikus hakatakse reguleerima n-ö hinna ja muude tingimuste pariteedi klausleid. Hinnapariteedi klausel on see, kus füüsiline müügikoht (nt restoran või hotell) lubab, et ta oma müügikohas ega üheski teises online-kanalis ei paku paremaid hindu kui mingis konkreetses äpis (lai hinnapariteedi tingimus) või lubab, et ta ei paku oma kodulehel madalamaid hindu kui konkreetses äpis (kitsas hinnapariteedi tingimus).

Euroopa Komisjon planeerib uute reeglite vastuvõtmist 2022. aastal, praegu on käimas avalikud konsultatsioonid, kuhu igal ettevõtjal on võimalik oma kommentaare ja ettepanekuid esitada.

Eesti ettevõtjaid ootavad ees suured muudatused seonduvalt konkurentsiõiguse rikkumiste menetlustega. Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmiseks on vajalik Eesti õiguses lihtsustada konkurentsiametil rikkumiste menetlemist ning tõsta trahve rikkumiste eest. Selleks on algatatud haldustrahvimenetluse eelnõu, milles nähakse ette täiesti uus menetluse liik konkurentsiõiguse, andmekaitse ja finantsõiguse rikkumiste menetlemiseks.

Need muudatused tuleks ellu viia juba järgmise aasta veebruariks. Kas nii kiiresti jõutakse, on kaheldav, kuna esialgne eelnõu on saanud palju märkusi. Aga kuna nõue muudatuste tegemiseks tuleneb ELi õigusest, siis vaevalt, et need muudatused ära jäävad.

Muudatusi ka mujal

Riigiabi on jätkuvalt väga aktiivne konkurentsiõiguse valdkond. Kõik ELi liikmesriigid, kaasa arvatud Eesti, toetavad ulatuslikult oma majandusi tulenevalt COVID-19 puhangu mõjudest. Selleks töötas Euroopa Komisjon kevadel välja ajutise riigiabi raamistiku, mida hiljuti pikendati 30. juunini 2021. Selle raamistiku alusel on ka Eesti välja töötanud oma meetmeid.

Riigid üle kogu maailma on enam asunud kaitsma oma ettevõtteid, nii USAs kui ELis on asutud enam kontrollima välisinvestoreid, ka Eestis võib oodata välisinvesteeringute kontrolli uusi reegleid.

Jätkuvalt on toimumas rohepööre ja digipööre, COVID-19 on tõstatanud kogu ühiskonda ja majanduse aluseid puudutavaid küsimusi ning progressiivsemad liikmesriigid (nt Holland) on asunud andma suuniseid, mil määral on konkurentide koostöö on aktsepteeritav, kui sellega püütakse lahendada ühiskonna ning majanduse jätkusuutlikkusega seonduvaid probleeme.

Igaüks neist muudatustest vääriks oluliselt pikemat käsitlust. Selge on aga see, et ettevõtjad peaksid endale teadvustama, et konkurentsiõiguse valdkonnas on reeglid muutumas, trahvid karmistumas ning tulenevalt tehnoloogia arengutest ning rohepöördest on tekkimas ka uusi võimalusi. See on hetk, kus tasub oma konkurentsiõiguse järgimise (compliance) põhimõtted kriitilise pilguga üle vaadata.