Varade planeerimine – mis see on ja milleks see mulle?

2022 - 01 - 21
Artikli autor: Kadri Michelson

Kas sa tegutsed ettevõtjana ja omad osalust mõnes äriühingus? On sul kinnisvara, väärtpabereid, sõidukeid? Tegeled aktiivselt investeerimisega börsil? Või omad väärisesemeid nagu näiteks antiik ja juveelid või pakuvad sulle huvi hoopis käekellad? Ehk on sul lihtsalt palju sääste? Või omad tööandja optsioone? Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jaatavalt, on soovitav oma varade portfell korrastada ja mõelda ka samm ette, et valmis olla muutusteks, mis eluga kaasas käivad nagu abielu, lahutus, töövõime kaotus ja ka elu lõppemisega lähedastele kaasnev uus reaalsus. Samamoodi nagu planeerid oma homset päeva või sead aastaplaane, võiks läbi mõelda ja planeerida ka oma varaga seonduv. Sest nagu on teada ütlus, „Elu on see, mis juhtub meiega just siis, kui meil on hoopis teised plaanid“. All on mõned teemad, mis aitavad seada mõtteid ja hinnata vajadust enda varade planeerimise järele.

Äride ja vara konsolideerimine. Praktika näitab, et alati on parem asjad igaks-juhuks läbi mõelda ja varakult ellu viia, kuna vastasel juhul võib pärimisprotsess olla koormav ning tekitada asjatuid lahkhelisid pärijate hulgas juba niigi emotsionaalselt keerulises olukorras. Seega tasub lisaks testamendi koostamisele kaaluda ka enda äride ja varade teatud konsolideerimist ja ülevaate koostamist. Näiteks võib olla mõistlik ärid liigutada ühe valdusettevõtte alla, mis hoiab osalusi erinevates tütarühingutes – millisel juhul on kõik sulle kuuluvad ühingud nö liigutatavad valdusettevõtte osaluse kaudu. Ülevaate või nö inventuuri koostamine on abiks mitte üksnes endale, vaid ka lähedastele, saamaks aru äride ja varade loogikast. Samuti saab kaaluda äriühingu(te) võimalikku kinkimist pärijatele või soovi korral juba varakult näiteks lapse kaasamist äriühingu tegemistesse ja juhtimisse selgete piirangutega. Reguleerida saab näiteks otsustusõigust, anda kellelegi vetoõigus, näha ette piirangud dividendide saamisele jne. Sellega kaasnevad aga erinevad ühinguõiguslikud aspektid alates osanike või aktsionäri otsuste vastuvõtmisest ja lõpetades põhikirja korrektse sõnastamisega. Samas ei puuduta viimasena kirjeldatu mitte üksnes pärimist, vaid tegu on teatud mõttes enda tulevikku investeerimisega, et saaksid vanemas eas elu nautida teades, et sinu üles ehitatud äri on jätkuvalt peres ja heades kätes.

Maksud. Maksuküsimused tõusetuvad pea iga õigusliku ja elulise käiguga – mis on maksustatav ja kas leidub alternatiivseid viise kuidas vastavalt tehingu tegelikule sisule makse struktureerida. Näiteks tulenevalt kinnisasjade ja väärtpaberite eesmärgist, tasub teatud kinnisasju ja aktsiaid hoida eraisikuna, teisi aga läbi äriühingu. Mõistlik võib olla hoida ja üürida mõnda kinnisasja eraisikuna (eriti kui kinnisasju ongi kokku 1-2), kuna juhul kui peaks tekkima vajadus võtta see ise kasutusele või anda mõnele pereliikmele, siis ei teki maksude tasumise kohustust. Kui kinnisasi kuulub aga äriühingule, siis tuleb selle isiklikul kasutamisel tasuda turuväärtuses üüri, et vältida maksuriske. Seega võiks strateegiliselt mõelda, et kas tasub kohe või kõik kinnisasjad liigutada äriühingu nimele. Sama kehtib ka dividendiväärtpaberite korral, näiteks äriühingus dividendi saamisel ja sooviga seda isiklikult kasutada, toob teadagi kaasa topelt maksustamise (va teatud erandid). Maksuküsimused ei ole välistatud ka pärimise korral. Pärimismaksu Eestis küll ei ole, aga kui näiteks mõni pärijatest elab välismaal, siis ei ole välistatud, et kohalduvad selle välisriigi maksureeglid ja pärandilt tuleb siiski makse tasuda – ehk oleks sellisel juhul eluajal kinkimine mõistlikum.

Abielu. Ettevõtlus ja investeerimine käivad paralleelselt eraeluga ja reeglina nende omavaheliste seostega äriliste otsuste ja investeeringute tegemisel liialt palju ei arvestata. Selle tulemusena võib ühel hetkel avastada, et uute ühingute asutamise või konsolideerimise tuhinas on ühing muutunud ühisvaraks. Sama on sisuliselt kõikide investeeringute, sh kinnisvara ja väärtpaberite puhul. Tavaliselt tababki see avastus kõige valusamal hetkel – olukorras, kus abikaasade vahelised suhted on kas lõppenud, keerulised või ollakse vaenujalal ning erinevate nõusolekute saamine on praktiliselt välistatud. Halvimal juhul võib see halvata ka äriühingu juhtimise ja edasise arengu ning tuua kaasa vajaduse osa investeeringutest realiseerida, et ühisvara jagada. Seega tasub need aspektid ette läbi mõelda ja vajadusel sõlmida abieluvaraleping, mille alusel oleks pooltel selge nägemus ja arusaam varadest ning miks mitte tagatud ka vähem teenivale abikaasale turvatunne. Mõelda võiks ka näiteks pere kodu ühisvarast välistamisele ja nö väiksema riskiga abikaasa lahusvaraks arvamisele, vältimaks pere kodule sissenõude pööramist olukorras, kus üks abikaasadest on võtnud suuri ärilisi riske, mis võivad realiseeruda.

Pärimine. Kas soovid enda surma korral varasid jaotada selliselt nagu seadus seda ette näeb – lihtsustatult võttes võrdselt abikaasa ja laste vahel, või on sul selge nägemus sellest kuidas vara lähedaste vahel jaotada? Näiteks arvad, et pereettevõtte osalus ja juhtimine peaks üle minema su tütrele, väärtpaberid tahaksid jaotada pereliikmete vahel võrdselt ja kinnisvarast tahad eraldada ühe korteri ka oma ristipojale, kellel seadusjärgse pärimise korral pärandile õigust ei olekski? Samuti võib testamendiga reguleerida, et äriühingutest saadavad dividendid kuuluvad äriühingu osaluse pärinud lapsele teatud perioodi jooksul välja maksmisele piiratud ulatuses või seotuna lapse vanusega – see on asjakohane just alaealiste laste vaatest, kuna nende rahatarkus on veel piiratud. Seda kõike tuleks selgelt väljendada testamendis, sest seadusjärgse pärimise korral peavad pärijad saama ise omavahel kokkuleppele, et kellele mis vara liigub, ja mis hüvitisi omavahel makstakse. Sellesse valemisse on aga tihti sisse kirjutatud lahkarvamused ja halvimal juhul aeganõudvad kohtuvaidlused. Lisaks on võimalik teha abikaasade ühine testament, kus abikaasad nimetavad teineteise vastastikku oma pärijaks, kindlustamaks meelerahu üleelanud abikaasale, sest selle puudumisel on seaduse järgi lastel õiguspärane osa varale ja selle käsutamisele. Testamenti saab igal ajal muuta, kui peaks tekkima vajadus.

Nagu eelneva pinnalt näha, siis teemasid, mis varade puhul tõusetuvad, on omajagu ja väga laias spektris – alates maksudest ja lõpetades pärimisega. Seetõttu on mõistlik tegeleda enda ja oma lähedaste tuleviku planeerimisega, enda varade korrastamisega ning omada igaks-juhuks ka plaani B, kui elu tabab ootamatus või kõik ei lähe nii nagu algselt plaanitud.

Küsimuste korral ja meie varade juhtimise ning nõustamise meeskonnaga saab tutvuda lähemalt siin.