` Kadri Michelson | COBALT

Kadri Michelson

Valdkonnajuht / Eesti

Tutvustus

Kadri Michelson on advokaadibüroo COBALT valdkonnajuht ja privaatklientide valdkonna kaasjuht. Ta on spetsialiseerunud eeskätt vaidluste lahendamisele ning esindab kliente tsiviil- ja halduskohtumenetluses, milles on tal üle viieteist aasta pikkune kogemus juhtivatest advokaadibüroodest. Ta on edukalt esindanud nimekaid kliente lepinguõiguse, lepinguvälise õiguse ja asjaõiguse valdkonnas, samuti haldusmenetluses – seda nii kohtuvälistes läbirääkimistes kui ka kohtumenetlustes.

Kadri pädevusse kuuluvad muuhulgas erinevad riiklike toetustega seonduvad haldusõiguslikud vaidlused ning ebaõigete andmete ja väärtushinnangute avaldamisega seotud vaidlused. Samuti on Kadril tihe kokkupuude ühisvara jagamisega seotud valdkonnaga, esindades kliente mahukates ja õiguslikult keerukates vara jagamise vaidlustes. Lisaks on ta tuntud ekspert kõrge taseme töövaidlustes, sealhulgas juhtumites, mis on seotud konfidentsiaalsuskohustuse ja konkurentsikeelu rikkumistega. Kliendid hindavad kõrgelt Kadri konkreetsust ja täpsust kliendi esindamisel kohtumenetluses.

Kadri on Eesti Advokatuuri liige aastast 2009. Lisaks on ta Eesti Advokatuuri Kutsesobivuskomisjoni liige ja 2020. aasta algusest ka Pressinõukogu liige.

Valdkond

Tunnustus
  • The Legal 500, Dispute Resolution, Rising Star – 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
  • The Legal 500, Dispute Resolution, Next Generation Lawyer – 2019
CV

Keeled

  • eesti, inglise, saksa

Liikmeskond ja haridus

  • Pressinõukogu liige, aseesimees (2020)
  • Kutsesobivuskomisjon, Eesti Advokatuur (2015)
  • Eesti Advokatuur (2009)
  • Eesti Noorte Advokaatide Ühendus (2009)
  • Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, õigusteaduse magistrikraad (LL.M.), (2008)
  • Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, õigusteaduse bakalaureusekraad (LL.B.), (2006)