Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused

Autoriõigus ei piirdu vaid traditsiooniliste muusika- ja kunstiteostega. Autoriõiguse eesmärk on kaitsta autori kogu loomingut sümfooniatest veebisaadeteni ja filmidest skulptuurideni.

Esindame autoreid, produtsente, autoriõiguse omajaid, äriühinguid, kus autoriõigused luuakse, ja kollektiivse esindamise organisatsioone. Meie tiim on valmis sukelduma autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega seotud kaasustesse ja pakkuma klientidele erinevaid teenuseid, sealhulgas järgmist:

  • autoriõiguse ja kaasnevate õiguste kohaldamine
  • autoriõigusega kaitstud teoste reprodutseerimise, avaliku esitamise, levitamise ja taasedastamise aspektid
  • autoriõigusega seotud tehingud ja autoriõiguse üleandmine
  • autoriõigusega kaitstud teoste litsentsimise kord
  • autoriõiguse ja kaasnevate õiguste objektide ning nendest saadud tulu maksustamine
  • autoriõiguse ja kaasnevate õiguste rikkumised ja vaidlused
  • intellektuaalomandiõiguste seireautoriõiguse ja üldise intellektuaalomandi alane nõustamine töösuhetes, samuti allhanke- ja töövõtusuhetes
Tunnustus
Chambers Europe 2023, intellektuaalomand, Eesti büroo
„Advokaadibüroo klienditeenindus on esmaklassiline ja and vastavad alati kiiresti.“
Chambers and Partners 2021, intellektuaalomand, Eesti büroo
„Teenus oli lihtsalt ideaalne, me ei oskaks nimetada ühtegi asja, mida saaks veel paremini teha,“ märgib vaimustunud klient, kes kiidab meeskonda ka selle eest, et nad on „väga pädevad piiriülestes küsimustes ning suudavad nõu anda kiiresti ja igal ajal.“