Andmekaitse

Ettevõtted ja organisatsioonid toetuvad üha enam isikustatavale teabele. Kui käideldakse klientide, töötajate või äripartnerite andmeid, on alati tegemist isikuandmete töötlemisega. Tänapäevased tehnoloogiad ja teenused on andmete kesksed. Põhjalikud teadmised andmetöötlust reguleerivatest nõuetest on võti tagamaks nõuetele vastavus, kasutajate privaatsuse kaitse, ärieesmärkide saavutamine ning klientide ja koostööpartnerite usaldus. Olgu teie ettevõte tegev e-kaubanduses, pilveandmetöötluses, SaaS teenuste pakkumises, suhtlusvõrgustikes või piiriüleses müügis, tõusetub vajadus juurutada toimivaid lahendusi, et tagada nõuetekohane andmetöötlus. Meie kogenud tiim on valmis teid juhendama läbi selle keeruka õigusvaldkonna.

Nõustame kohalikke ja rahvusvahelisi kliente kõigis andmekaitse ja privaatsuse küsimustes. Oleme pädevad kõikides valdkondades, sealhulgas finantssektor, kindlustus, tervishoid, ravimitööstus, telekommunikatsioon ning veebi- ja jaemüük. Lisaks oleme eksperdid töötajate andmete kaitsmise küsimustes (videoseire, veebiliikluse, e-posti ja telefonikasutuse jälgimine).

Saame teid abistada järgmistes valdkondades:

 • isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamine
 • üldine õigus eraelu puutumatusele ja kehtivad andmekaitseseadused
 • andmete töötlemise lepingud, privaatsuspoliitika ja nõusolekuvormid
 • andmete töötlemisega seotud siseprotseduurid ja -eeskirjad
 • tundlike andmete töötlemise reeglid
 • rikkumistest teatamise siseprotseduuri rakendamine (sh n-ö vilepuhumise siseprotseduur)
 • keeruka piiriülese andmeedastuse korraldamine
 • andmekaitsespetsialisti määramine ja registreerimine riigiasutustes
 • andmete ohutu edastamine väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda
 • e-privaatsus ja e-turundus (e-post, SMS, kõnekampaaniad; küpsised, avalikud kataloogid)
 • dokumentide ja teabe säilitamise eeskirjad
 • andmesubjektide taotlustele vastamine
 • vaidluste lahendamine andmesubjektide ja ametiasutustega
 • andmekaitsenõuete täitmise kontroll
 • isikuandmed ühinemis- ja omandamistehingutes, sealhulgas andmete turvaline edastamine
 • veebi privaatsuspoliitika ja kasutustingimuste koostamine ning rakendamine
 • koolitused ja nõustamine konkreetses valdkonnas (nt bioteadused)
Tunnustus
Chambers and Partners 2021, intellektuaalomand, Eesti büroo
„Teenus oli lihtsalt ideaalne, me ei oskaks nimetada ühtegi asja, mida saaks veel paremini teha,“ märgib vaimustunud klient, kes kiidab meeskonda ka selle eest, et nad on „väga pädevad piiriülestes küsimustes ning suudavad nõu anda kiiresti ja igal ajal.“