Riigihankevaidlused

Riigihankelepingud moodustavad märkimisväärse osa Balti riikide majandusest. Meie riigihankevaidluste lahendamise meeskond on suurimate turuosaliste eelistatud valik ning advokaadid selle valdkonna arvamusliidrid. Meil on laialdased ja edukad kogemused klientide esindamisel riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes. Pakume enda kõrgetasemelist ja kiiret abi hanketingimuste ja hankija tehtud otsuste üle peetavates vaidlustes ning kahju hüvitamise nõuetes nii pakkujatele, hankijatele kui järelevalveasutustele.

Riigihankeasju menetletakse vaidlustuskomisjonis ja kohtutes tavapärasest kiiremini, kuigi vaidlused võivad puudutada sadadesse miljonitesse ulatuvat lepingut. Kiirus ja kõrgetasemeline teenus on siinkohal hädavajalikud kliendi jaoks parima tulemuse saavutamiseks, mistõttu on soovitatav usaldada hangetega seotud vaidlused meie riigihangete ja ELi õiguse ekspertidele.

Lepitusteenus riigihankelepingute täitmisel

Pakume lepitusteenust riigihankelepingute täitmisel tõusetunud vaidluste lahendamisel, sh erapooletu ja sõltumatu õigusarvamuse koostamist poolte vaheliste eriarvamuste lahendamiseks.

Meil on varasem kogemus hankijate ja töövõtjate vahel tõusetunud eriarvamuste lahendamisel, mille sisuks oli töövõtulepingu kohane täitmine ja muutmise lubatavus riigihangete seaduse mõttes.

Hankelepingu täitmisega seonduvaid küsimusi on võimalik adresseerida ka ametlikus lepitusmenetluses, mida viib läbi lepitajate nimekirjas olev vandeadvokaat.

Lepitusmenetluse või erapooletu õigusarvamusega saavad pooled kiire ja professionaalse hinnangu lepingu täitmise vaidluses, sh kas hankijal on õigus hankelepingut muuta arvestades riigihangete seadusest tulenevaid piiranguid.

 

Tunnustus
Chambers and Partners 2021, vaidluste lahendamine, Eesti büroo
Mitmete allikate sõnul on meeskonna lähenemine ärile orienteeritud ning üks klient märgib: „Nõuanded on alati väga selged: millised on valikud ning millised on poolt- ja vastuargumendid.“