Visos naujienos

Ar susitarimas dėl vaikų išlaikymo pažeidžia kreditoriaus interesus?

2020-06-22

Šiuolaikinėje visuomenėje žmonės dažnai turi vienokių ar kitokių finansinių įsipareigojimų, o tai reiškia turi ir kreditorių, kurie yra suinteresuoti, kad skolininkas išliktų mokus ir įvykdytų savo įsipareigojimus. Tačiau skolininkai dažnai turi nepilnamečių vaikų, kuriuos privalo materialiai išlaikyti. Dažniausiai išlaikymo tvarka ir forma yra nustatoma bendru tėvų susitarimu. Jei tėvams susitarti nepavyksta, išlaikymo dydį nustato teismas.

Ar gali susitarimas dėl išlaikymo arba teismo sprendimu nustatytas išlaikymas pažeisti asmens, teikiančio išlaikymą, kreditorių interesus?

Pavyzdžiui, nustatyta išlaikymo suma ar išlaikymo įsiskolinimas yra pakankamai dideli, ir kadangi  išlaikymo įsiskolinimo išieškojimas turi pirmenybę prieš kitus kreditorius (išskyrus hipotekos kreditorius ir įkaito turėtojus), išieškojus išlaikymo įsiskolinimą, kitų kreditorių reikalavimai gali būti nepatenkinti. Arba asmuo turi nekilnojamojo turto, kurį pardavus jo kreditorių reikalavimai būtų patenkinti, bet tą nekilnojamąjį turtą asmuo perduoda nepilnamečiui ar paramos reikalingam pilnamečiui vaikui vietoje išlaikymo periodinėmis išmokomis.

Išlaikymo dydį lemia vaiko poreikiai ir asmens turtinė padėtis. Taigi, ar asmens sutikimas mokėti neproporcingai savo turtinei padėčiai didelį išlaikymą arba išlaikymą teikti turtu gali pažeisti to asmens kreditoriaus interesus ir tuo pačiu paskatinti kreditorių ginti savo interesus kreipiantis į teismą ir ginčijant tokį sutikimą?

Išlaikymas gali būti teikiamas įvairiomis formomis. Tačiau savo esme išlaikymas yra skirtas nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti, t. y. maistui, aprangai, gyvenamajam būstui, sveikatai, mokslui ir laisvalaikiui. Juo siekiama užtikrinti nuolatinį lėšų teikimą, kad vaikas tinkamai vystytųsi, būtų ugdomas, būtų tobulinami jo gebėjimai. Būtent išlaikymas periodinėmis išmokomis garantuoja nustatyto dydžio sumas vaikui išlaikyti kas mėnesį. Jei asmens pajamos nepakankamos išlaikymo prievolės vykdymui užtikrinti,  išlaikymas gali būti priteisiamas ir  kitomis formomis: vienkartine pinigų suma, nekilnojamuoju ar kilnojamuoju turtu.

Tačiau, ar išlaikymas kita forma užtikrina vaiko interesus, ar tai būna bandymas apsunkinti kreditoriui galimybes išieškoti iš to turto?

Kartais teismas priimdamas sprendimą dėl išlaikymo gali nežinoti apie tai, kad tokiu sprendimu apsunkina kreditoriaus padėtį, ar pažeidžia jo interesus. Jei išlaikymo klausimas sprendžiamas teisme nenutraukiant santuokos, arba asmenys nebuvo susituokę, arba paramos reikalingas pilnametis vaikas kreipiasi dėl išlaikymo, apie pradėtą procesą kreditorius nėra informuojamas, todėl neturi galimybės išsakyti savo pozicijos.

Renata Cibulskienė, COBALT Vyresnioji teisininkė, advokatė