Visos naujienos

Elektroninis aukcionas viešuosiuose pirkimuose – raktas į efektyvumą

2019-04-03

Perkančiosios organizacijos nepelnytai iš savo naudojamų instrumentų sąrašo yra išbraukusios elektroninius aukcionus, nors įvaldžius šį instrumentą galėtų įsigyti reikiamas prekes, paslaugas ar darbus kur kas efektyviau, konkurencingiau nei įprastai naudojamais būdais.

Perkančiosios organizacijos šią priemonę naudoja labai retai: 2016 m. vykdyti 8 elektroniniai aukcionai, 2017 m.  – 4 elektroniniai aukcionai, 2018 m. – 5 elektroniniai aukcionai. Palyginimui, 2017 metais iš viso buvo įvykdyta 977 151 pirkimo procedūra, kuriomis apsipirkta už 4 682 700 000 Eur.

Elektroninio aukciono privalumas – didesnė konkurencija

Elektroninis aukcionas vykdomas daugybinio kainos pateikimo principu (ang. multiple offers), tuo tarpu įprastinės viešųjų pirkimų procedūros vykdomos vienintelės kainos pateikimo principu (ang. single offer). Vykdant elektroninį aukcioną tiekėjai, nežinodami kitų aukcione dalyvaujančių tiekėjų tapatybės, tačiau matydami jų siūlomą kainą, varžosi dėl mažiausios pasiūlytos kainos. Aktyviai varžydamiesi ir turėdami galimybę keletą kartų pateikti siūlomą kainą, tiekėjai linkę pateikti kur kas konkurencingesnes kainas, nei teikdami pasiūlymus single offer principu.

Be to, tam tikruose viešuosiuose pirkimuose tiekėjų siūlomų prekių, paslaugų ar darbų kaina kinta dėl rinkos konjunktūros, sezoniškumo ir kitų veiksnių, todėl elektroninio aukciono metu tiesiogiai pateikiama kaina kur kas geriau atliepia kainas rinkoje nei siūlant kainą single offer principu, kai tiekėjai, apsidrausdami dėl ateities kainų svyravimų rinkoje, siūlo didesnę kainą.

Elektroninio aukciono (tiesa atvirkštinio, kai aukciono būdu ne įsigyjama, o parduodama) privalumus vardija ir antstoliai bei bankroto administratoriai, nuo 2014 metų elektroninio aukciono pagalba parduodantys skolininkų ar bankrutuojančių asmenų turtą ir stebintys tiek dalyvių skaičiaus didėjimą, tiek ir konkurencingesnes siūlomas kainas.

Įsigyti geresne kaina trukdo naujovių baimė

Elektroninio aukciono privalumai yra aiškūs, tad kyla klausimas, kodėl perkančiosios organizacijos vengia pasinaudoti elektroninio aukciono teikiamomis galimybėmis? Galima identifikuoti šias elektroninio aukciono nepopuliarumo / nenoro naudoti priežastis:

  • Perkančiosios organizacijos nėra pakankamai informuojamos apie tokį pirkimo būdą, trūksta metodinės medžiagos dėl elektroninio aukciono vykdymo, nėra priemonių, skatinančių elektroninių aukcionų vykdymą;
  • Lietuvos rinka yra nedidelė, todėl elektroninio aukciono vykdymas kelia didesnę riziką dėl draudžiamų konkurentų tarpusavio susitarimų. Taip pat tais atvejais, kai prekes, paslaugas ar darbus rinkoje gali pasiūlyti tik keli tiekėjai;
  • Gali susidaryti situacijos, kai elektroninio aukciono metu, žinodamas kitų tiekėjų žemiausias siūlomas kainas, tiekėjas nepasiūlys tokios žemos kainos, kokią būtų pasiūlęs nežinodamas kitų tiekėjų kainų (teikdamas vienintelę kainą (single offer));
  • Tam tikrų prekių, paslaugų ar darbų pirkimuose elektroninio aukciono taikymas praktikoje nėra įmanomas, ypatingai tais atvejais, kai tiekėjų siūlomos kainos iš esmės yra vienodos, o tiekėjai varžosi tik dėl paslaugų, prekių ar darbų kokybės. Pavyzdžiui, įsigyjant kelionių organizavimo paslaugas, kai tiekėjai paprastai siūlo 0 Eur ar artimas 0 Eur administravimo paslaugų kainas, o tiekėjų varžymasis iš esmės vyksta dėl siūlomų paslaugų kokybės, konkretaus (pavyzdinio) bilieto kainos.

Atsižvelgiant į šių dienų viešųjų pirkimų vykdymo praktiką, matyti, jog perkančiosios organizacijos yra gana konservatyvios naujovių viešuosiuose pirkimuose atžvilgiu, todėl elektroninio aukciono populiarumą galėtų paskatinti metodinės medžiagos dėl tokio pirkimo būdo paskelbimas ir viešinimas, „gerosios praktikos“, vykdant elektroninius aukcionus, skelbimas. Taip pat svarstytinas priverstinis elektroninių aukcionų vykdymas, įsigyjant perkančiajai organizacijai įprastas įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, kurias / kuriuos gali pasiūlyti didesnis skaičius tiekėjų ir kai tiekėjai varžosi dėl kainų, t.y. rinkose, kuriose vyksta aktyvi tiekėjų konkurencija.

Advokatų kontoros „Cobalt" asocijuotas teisininkas Matas Malijonis