Visi sandoriai ir bylos

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą prieš COBALT atstovautą asociaciją „Linava“

2014-05-12

Advokatų kontora COBALT atstovavo Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ Konkurencijos tarybos atliktame tyrime dėl asociacijos veiksmų platinant TIR knygeles atitikties Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams.

Konkurencijos tarybos atliktame tyrime buvo vertinama, ar asociacija nenustatė nesąžiningų (per didelių) TIR knygelių kainų kandidatams į narius, be to,  buvo vertinama, ar nustatytos skirtingos atitinkamos rūšies TIR knygelių kainos nariams ir kandidatams į narius jų tarpusavyje nediskriminavo.

Asociacija Konkurencijos tarybai pateikė įsipareigojimą nuo 2014 m. balandžio 1 d. suvienodinti atitinkamos rūšies TIR knygelių kainas Linavos nariams ir kandidatams į narius. Atitinkamos rūšies TIR knygelių kainos nariams ir kandidatams į narius faktiškai ir buvo suvienodintos 2014 m. balandžio 1 d.

Konkurencijos taryba 2014 m. balandžio 18 d.  tyrimą dėl asociacijos veiksmų platinant TIR knygeles atitikties Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams nutraukė, patvirtindama „Linava“ Konkurencijos tarybai pateiktą įsipareigojimą suvienodinti atitinkamos rūšies TIR knygelių kainas Linavos nariams ir kandidatams į narius.

COBALT konsultavo asociaciją viso atlikto tyrimo metu bei padėjo rengti įsipareigojimą Konkurencijos tarybai. Projektui vadovavo kontoros vadovaujantis partneris, advokatas dr. Irmantas Norkus ir asocijuotas teisininkas Kęstutis Šukvietis.