Visos naujienos

Nuo 2019 m. balandžio 18 d. praplečiamas VPĮ įtvirtintas sąrašas, kada tiekėjai gali būti įrašyti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą

2018-12-14

2018 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos Seime registruotame Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) pakeitimo įstatymo projekte numatytas naujas atvejis, kada tiekėjai gali būti įrašomi į Nepatikimų tiekėjų sąrašą (VPĮ 91 str.). Numatoma, jog šis pakeitimas įsigalios ir galės būti taikomas nuo 2019 m. balandžio 18 d.

VPĮ pakeitimo įstatymo projekte numatyta, jog tiekėjas galės būti įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą ne tik tada, kai viešojo pirkimo sutartis yra nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo, ar kai yra priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, bet ir tuo atveju, jeigu bus priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą, susijusią su socialinės ar aplinkos apsaugos (pavyzdžiui, tiekėjo ir / ar subrangovo darbuotojams mokamas darbo užmokestis) reikalavimais, vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais.

Šis naujas VPĮ pakeitimas gali būti itin svarbus ir taikomas tais atvejais, kai tiekėjo darbuotojams mokamo darbo užmokesčio dydis yra vienas iš pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, tačiau viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas, vykdydamas viešojo pirkimo sutartį, darbuotojams moka mažesnį darbo užmokestį nei tas, kurį tiekėjas buvo nurodęs perkančiajai organizacijai pateiktame pasiūlyme ir kuris buvo įvertintas, skiriant ekonominio naudingumo balus. Nurodytu atveju perkančioji organizacija, remdamasi išimtinai savo sprendimu, net ir nenutraukdama viešojo pirkimo sutarties, turės galimybę tiekėją įrašyti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad tiekėjui bus sudaroma galimybė perkančiosios organizacijos sprendimą, kad jis pirkimo dokumentuose nurodytas esmines pirkimo sutarties sąlygas, susijusias su socialiniais ir aplinkos apsaugos reikalavimais, vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, apskųsti teismui. Jeigu tiekėjas kreipsis į teismą, į Nepatikimų tiekėjų sąrašą jis galės būti įrašomas tik teismui priėmus tiekėjui nepalankų sprendimą. Primintina, kad Nepatikimų tiekėjų sąraše esančiam tiekėjui 3 (trejus) metus būtų neleidžiama dalyvauti pirkimo procedūrose.

Taigi, tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turės (turi) ypatingai atkreipti dėmesį į socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimus bei, vykdydami viešojo pirkimo sutartį, preciziškai laikytis nurodytų reikalavimų. Priešingu atveju, perkančioji organizacija galės tokį tiekėją įrašyti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, apribodama tiekėjo galimybes dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose netgi 3 (trejus) metus.

Kristina Ivanovė, advokatų kontoros „Cobalt“ asocijuota teisininkė