Visos naujienos

Pakuočių atliekos komunaliniame atliekų sraute. Pirkimai - ne pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacijų diskrecija

2018-10-23

VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ yra pakuočių gamintojų ir importuotojų įsteigtos organizacijos, kurioms yra pavesta organizuoti šių gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkymą.

Savivaldybės sudarė sutartis su šiomis organizacijomis dėl bendradarbiavimo pakuočių atliekų tvarkymo srityje. Šių sutarčių pagrindu organizacijos vykdė konkursus, kurie nebuvo reguliuojami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, buvo vykdomi pagal organizacijų parengtas sąlygas ir neperkančiųjų organizacijų pirkimų tvarką.

Naujausioje LAT nutartyje buvo nagrinėjamas ginčas dėl šių organizacijų teisės vykdyti pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimus.

LAT išaiškino, jog teisinis reglamentavimas imperatyviai pasisako tik dėl savivaldybės ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus kompetencijos parinkti komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjus.

Teismas analizavo savivaldybės funkcijų teisinį reguliavimą bei atliekų tvarkymo sampratą, pažymėjo, jog Atliekų tvarkymas - atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. Taigi, visos paslaugos, ne tik atliekų surinkimas ir išvežimas patenka į savivaldybės funkcijas, t.y. paruošimas perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugos taip pat reguliuojamos bei turi būti įsigyjamos savivaldybės.

Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog savivaldybė ar kelios savivaldybės gali steigti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių (LAT nutartyje nagrinėtu atveju Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras) ir jam perduoti pareigą vykdyti viešuosius pirkimus. Tačiau, kadangi organizacijos nėra įsteigtos savivaldybių, tai jokia bendradarbiavimo sutartimi pareigos vykdyti pirkimus negali būti perduodamos šiems subjektams. Bendradarbiavimo sutartyse nurodyta nuostata dėl surinkėjų parinkimo tvarkos suprantama kaip organizacijų teisė dalyvauti atrenkant surinkėjus, tačiau ši funkcija negali būti visiškai perduota šioms organizacijoms.

Kita vertus, teismas neapribojo organizacijų teisių atlikti pirkimus tais atvejais, kai pakuočių atliekos susidaro ne komunalinių atliekų sraute.

LAT taip pat atsižvelgė į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 29 d. raštą Nr. (17-2)-D8-8888 „Dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo konkursų“ , kuriame taip pat pateiktas šios įstaigos teisės aktų aiškinimas, kad pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo konkursus turi teisę skelbti tik savivaldybės ar savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Kiti subjektai neturi įgaliojimų perimti su tokių konkursų organizavimu susijusias savivaldybių funkcijas.

Taigi, LAT naujausioje nutartyje patvirtino, jog tik savivaldybė ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, veikiantis savivaldybės pavedimu, turėjo teisę skelbti ginčo konkursą atrinkti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikėją, o VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ konkursas yra neteisėtas.

 

Karolina Keršytė, COBALT vyresnioji teisininkė