Visos naujienos

Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija) – santuokos bankrotas ar reorganizacija?

2020-01-29

Vienas sutuoktinis ar abu sutuoktiniai bendrai gali kreiptis į teismą su prašymu dėl gyvenimo skyrium, dar kitaip vadinamos separacijos, patvirtinimo. Nors ši teisinė galimybė egzistuoja jau dvidešimt metų, tačiau praktikoje retai naudojama. Dažniausiai sutuoktiniai nusprendžia arba iškart nutraukti santuoką teisme, arba tiesiog pasirenka gyventi atskirai nesikreipdami į teismą.

Kas yra separacija?

Ar tai procesas, kuriuo siekiama palaipsniui likviduoti santuoką? O gal  įveikiant finansinius ir kitokius sunkumus, siekiama išsaugoti santuokos gyvybingumą bei išvengti santuokos nutraukimo? Svarbu, kad sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija), nėra tiesiog sutuoktinių apsisprendimas pagyventi atskirai kurį laiką. Separacijai patvirtinti reikalingas teismo sprendimas, kuriame turi būti išspręsti sutuoktinių turto padalijimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, sutuoktinių tarpusavio ir jų nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimai.

Sutuoktiniams nusprendus dėl gyvenimo skyrium (separacijos) ir teismui priėmus sprendimą dėl to, jų santuoka nesibaigia, tačiau baigiasi sutuoktinių bendras gyvenimas. Tai reiškia, kad sutuoktiniai nebetvarko bendro ūkio ir neprisiima bendrų prievolių. Sutuoktiniams išlieka galimybė pagyvenus skyrium neapibrėžtą laikotarpį atnaujinti bendrą gyvenimą ir tokiu būdu išsaugoti santuoką arba pragyvenus skyrium ilgiau kaip vienus metus supaprastinta tvarka nutraukti santuoką.

Visiškas turto atskirumas

Separacijos metu sutuoktiniams išliekant santuokoje galima pasiekti visišką sutuoktinių turto atskirumo režimą, kuris iš esmės neįmanomas būnant „normalioje“ santuokoje net vedybų sutarties pagalba. Sutuoktiniai santuokos metu gali susitarti dėl visiško turto atskirumo vedybų sutartyje. Tuomet pagal savo asmenines prievoles kiekvienas sutuoktinis atsako savo asmeniniu turtu, tačiau pagal bendras prievoles ir prievoles šeimos interesais, sutuoktiniai prieš kreditorius vis tiek atsako solidariai (kreditorius turi galimybes išieškojimą nukreipti į bet kurį sutuoktinį).

Teismui patvirtinus separaciją, pasikeičia sutuoktinių turto teisinis režimas, baigiasi bendroji jungtinė nuosavybė, arba baigiasi vedybų sutartimi nustatytas turto režimas, ir po to sutuoktinių įgytas turtas lieka atskirtas. Sutuoktiniams nebevedant bendro ūkio, nebeatsiranda bendrų prievolių ir prievolių šeimos interesais, todėl vienas sutuoktinis neatsako už kito sutuoktinio prievolės, pavyzdžiui skolas.

Kokios teisės ir pareigos išlieka separacijoje?

Taigi kai teismas priima sprendimą dėl gyvenimo skyrium, baigiasi sutuoktinių bendras gyvenimas, tačiau kitos sutuoktinių teisės ir pareigos išlieka. Įstatymas nedetalizuoja kokios teisės ir pareigos sutuoktiniams išlieka. Ar gyvenimo skyrium metu sutuoktiniai privalo būti ištikimi vienas kitam? O ar privalo vienas kitą išlaikyti? Manoma, kad šios pareigos yra susijusios su sutuoktinių bendru gyvenimu, todėl pasibaigus bendram gyvenimui, baigiasi įstatymo nustatytos sutuoktinių ištikimybės ir moralinio palaikymo pareigos. Išlaikymo pareigos taip pat nelieka, nebent išlaikymas sutuoktiniui būtų nustatytas teismui patvirtinus separaciją.

Kaip grįžti į santuoką?

Jei pagyvenę skyrium sutuoktiniai norės grįžti į „normalią“ santuoką, jie turės atlikti kelis veiksmus. Pirmiausia turės kreiptis į teismą su bendru prašymu dėl gyvenimo skyrium pabaigos. Teismui priėmus sprendimą patenkinti sutuoktinių prašymą jų gyvenimas skyrium baigsis, bet turto atskirumo režimas išliks. Tai reiškia, kad norėdami nustatyti kitokį turto režimą, pavyzdžiui įtvirtinti bendrą jungtinę ar dalinę nuosavybę, sutuoktiniai turės sudaryti vedybų sutartį ir joje aptarti turtinius klausimus.

Jei sutuoktiniai vis tik norės nutraukti santuoką galutinai, jie vėl gi turės kreiptis į teismą. Įstatymas šioje situacijoje palengvina santuokos nutraukimo procesą, nes su prašymu dėl santuokos nutraukimo sutuoktiniams pragyvenus skyrium ne mažiau kaip vienerius metus, turi teisę kreiptis vienas iš sutuoktinių.

Renata Cibulskienė, COBALT vyresnioji teisininkė