All events

VPĮ komentaras: tekstas ir kontekstas

2020-07-29

9:00 – 16:30 val.
2020-07-29
Viešbutis „Grand Hotel Kempinski Vilnius", Universiteto g. 14, Vilnius

Seminaro pranešėjai Viešųjų pirkimų tarnybos užsakymu parengė ir pateikė leidybai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo komentarus. Rengiant komentarus buvo siekiama viešųjų pirkimų teisės normas komentuoti ne tik ir ne tiek lingvistiniu, bet istoriniu, tiksliniu, doktrininiu aspektais. Komentaro autoriai maksimaliai siekė ne tik atskleisti Lietuvos ir ES įstatymų leidėjo valią, kuri išreiškiama komentuojamomis nuostatomis, bet ir pateikti kuo daugiau praktinių pavyzdžių, akcentuoti dažniausiai pasikartojančias problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus.

Rengdami komentarą, bendraautoriai siekė taip pat perteikti ir užsakovo, Viešųjų pirkimų tarnybos, požiūrį bei įstatymo interpretaciją. Esant tokiam tarpkomandiniam darbui, buvo ne viena situacija, kai konkreti įstatymo formuluotė galėjo būti pakomentuojama skirtingai. Ne kartą tokia situacija susiklostė komentuojant ir ES bei Lietuvos teismų sprendimus, kuriuos buvo siekiama ne tik apžvelgti, bet ir vertinti kritiškai.

Šiame seminare bus siekiama aptarti tuos atvejus, kai galima dvejopa VPĮ normų interpretacija, bei pasiūlyti galimus situacijoje kylančių klausimų atsakymus.

Temos, kurios aptartos seminaro metu:

 1. Melaginga informacija: samprata, sąlygos, teisinės pasekmės;
 2. Teisinė atskirtis tarp sąlygos reikalavimo ir jo pagrindimo;
 3. Rinkos konsultacijos sąvokos apimtis pagal VPĮ. Kada taikomos priemonės interesų konfliktų prevencijai;
 4. Subrangos ir trečiojo asmens pasitelkimo atskirtis, subrangovo išviešinimo ir keitimo teisiniai reikalavimai;
 5. Probleminiai tiekėjų pašalinimo teisiniai aspektai;
 6. Daugianario tiekėjo sąvoka ir iš jos išplaukiančios pasekmės;
 7. Pagalbinė veikla; PO kaip pagalbinės veiklos vykdytojas;
 8. Viešo pirkimo sutarties keitimo aspektai; kainodaros taisyklių nesilaikymo pasekmės ir santykis su viešo pirkimo sutarties keitimu;
 9. Teisė verstis veikla: naujausia teismų praktika;
 10. Ikisutartinė tiekėjų atsakomybė viešuosiuose pirkimuose;
 11. VPĮ 55 str. 9 d. taikymo problematika;
 12. VPĮ konfidenciali informacijos problematika tiekėjų teisės gynybos aspektu;
 13. Viešo pirkimo sutarties nutraukimas dėl esminio pažeidimo: teisiniai reikalavimai;
 14. Procesiniai aspektai: teismo ekspertizės reikšmė viešųjų pirkimų ginčuose.

KAINOS:

 1. Nuotolinis seminaras - 130 EUR
 2. Seminaras viešbutyje „Grand Hotel Kempinski Vilnius“ - 150 EUR

SPECIALUS PASIŪLYMAS:

Dalyvaujant daugiau negu vienam atstovui iš tos pačios įmonės auditorijoje antram ir kiekvienam paskesniam dalyviui seminaro kaina 130 Eur. DĖMESIO! Vietų skaičius auditorijoje yra ribotas.

PRANEŠĖJAI:

Dr. Deividas Soloveičik - advokatų kontoros COBALT partneris ir Viešųjų pirkimų praktikos grupė vadovas. D. Soloveičik yra Vilniaus universiteto docentas, komercinės teisės tyrinėtojas, teisės publicistas, nuolat palaikantis glaudų bendradarbiavimą su pasaulinį pripažinimą pelniusiais viešųjų pirkimų akademinės bendruomenės nariais. Nuo 2011 m. jis yra Tarptautinio Arbitrų instituto (angl. Chartered Institute of Arbitrators), o nuo 2016 m. – taip pat Europos Komisijos (EK) iniciatyva kuriamo Inovatyvių viešųjų pirkimų (angl. European Assistance for Innovation Procurement – eafip initiative) ekspertų tinklo narys bei rekomenduojamas Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) arbitras.

Karolis Šimanskis - lektorius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vyriausiasis patarėjas.

Informuojame, kad šioje formoje pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi taip, kaip nurodyta šiame Informaciniame pranešime. Privalote su juo susipažinti prieš pateikdami savo duomenis.

Jeigu iškiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu events@cobalt.legal arba tel. (8) 5 25 00800.