Apie garsiąją Gyvačių salos kovotojų frazę – kada už jos vartojimą galima susilaukti rimtų nemalonumų

2022 - 03 - 08
Straipsnio autorius: Jovita Valatkaitė

Ukrainos kariams narsiai pasipriešinus Rusijos karo laivui jų ištarta frazė, siuntusi laivą „ant trijų raidžių“, nuskambėjo visame pasaulyje. Įkvėpti Ukrainos kovotojų drąsos žmonės pradėjo šia fraze dalintis socialiniuose tinkluose, ja puošti marškinėlius, Ukrainą palaikančius plakatus. Netrukus garsiąją fazę palaimino ir VLKK, nurodydama, kad ji gali būti vartojama ir be vertimo.

Tačiau išryškėjo ir kita tendencija – darbuotojai žymiąją frazę pradėjo ir darbiniame kontekste: siūlyti rusų karo laivui nurodyta kryptimi keliauti įgrisusiems klientams ar kolegoms, kurie vėl įtraukia į nuobodų projektą, ar netgi vadovams, kai jie pradeda kalbėti apie neįvykdytus metinius tikslus. Taigi, kyla klausimas: ar žymioji frazė gali būti vartojama visur ir visada?

Reikėtų atkreipti dėmesį, jog tuo atveju, kai nekalbama apie politinį kontekstą, žymioji frazė gali būti ne pats tinkamiausias pasirinkimas, todėl reikėtų įvertinti situaciją, kurioje ruošiamasi ją vartoti.

Dauguma įmonių į darbo tvarkos taisykles yra įtraukusios nuostatą, jog su klientais turi būti bendraujama laikantis verslo etikos normų, vartojant dalykinę leksiką ar vengiant necenzūrinių žodžių. Be to, Darbo kodekse garbės ir orumo pažeidimas yra apibūdinamas kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Todėl garsiosios frazės kliento atžvilgiu vartojimas, ypač jei klientas yra sutapatinamas su agresore Rusija (nors nėra su ja niekaip susijęs), gali būti interpretuojamas kaip darbo pareigų pažeidimas ar ne šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.

Panašios pasekmės gali laukti ir tuo atveju, jei ši frazė vartojama kitų darbuotojų (kolegų) atžvilgiu. Nors kiekvienas turime teisę į saviraiškos laisvę, tačiau tai nereiškia, jog ši teisė yra absoliuti ir jog kolegų atžvilgiu turėtų būti vartojamos frazės, kurios gali juos įžeisti. Frazių, kurios įžeistų kolegas, vartojimas gali būti laikomas diskriminacija, ypač jei kitos aplinkybės byloja, jog taip buvo siekiama sumenkinti kolegų įgūdžius, darbo stilių, išvaizdą, charakterio savybes ir pan.

Garsiosios frazės vartojimas bendraujant su vadovais turbūt nusipelnytų atskiro straipsnio, tačiau trumpai vertėtų paminėti, jog tuo atveju, kai vadovo nurodymai yra teisėti ir neperžengia darbo pareigų apraše nubrėžtų ribų, garsiosios frazės vartojimas nebūtų pateisinamas. Lygiai taip pat, kaip ir tuo atveju, kai vadovas nurodo realias klaidas ar trūkumus. Be to, bendravimui su vadovais taip pat galioja tokios pat taisyklės, kaip ir bendravimui su kolegomis.

Taigi apibendrinant, tam tikrose situacijose garsiosios frazės vartojimas yra pateisinamas, o gal net ir būtinas, tačiau darbo santykių kontekste reikėtų įvertinti aplinkybes, pagalvoti, ar tinkamai pasirinkta situacija, kurioje rengiamasi ją vartoti ir ar frazės vartojimas nepadarys daugiau žalos nei naudos.