Būdas sumažinti Konkurencijos tarybos skirtą baudą

2017 - 10 - 31

Šiandien Konkurencijos taryba paskelbė, jog atlikusi tyrimą nustatė draudžiamą susitarimą dėl perpardavimo kainų palaikymo, kurį sudarė UAB „Implamedica“ bei Italijos bendrovė Tecnoss Dental s.r.l. Šių bendrovių sudarytoje išimtinio platinimo sutartyje „Implamedica“ buvo įpareigota galutiniams vartotojams platinimas prekes (regeneracijos produktus) parduoti ne mažesne nei kainoraštyje nurodyta kaina.

Už sudarytą Konkurencijos įstatymo 5 straipsniui prieštaraujantį susitarimą Konkurencijos taryba UAB „Implamedica“ paskyrė 61 200 eurų baudą, o Tecnoss Dental s.r.l. buvo paskirta 114 300 eurų bauda.

Nors bylos medžiagoje nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog „Implamedica“ aktyviai siekė ar skatino pažeisti konkurencijos taisykles, tačiau tiek Lietuvos teismų, tiek Europos Sąjungos (ES) teismų praktika tokio pobūdžio bylose „negailestinga“. Konkurencijos tarybai užtenka nustatyti tik susitarimo dėl perpardavimo kainų palaikymo sudarymo faktą (šiuo atveju tai buvo sutarties nuostata) ir to pakanka, kad susitarimo dalyvės būtų laikomos sudariusios draudžiamą susitarimą, nes susitarimai dėl perpardavimo kainų palaikymo vien pagal savo tikslą gali riboti konkurenciją, o tai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 str.

Šioje byloje ne pažeidimo pobūdis vertas didžiausio dėmesio, o tai, kad „Implamedica“ nusprendė pripažinti pažeidimą ir tokiu būdu viena iš pirmųjų pasinaudoti tik šių metų pradžioje Konkurencijos įstatyme įtvirtinta nauja lengvinančia aplinkybe, t. y. pažeidimo ir maksimalios baudos pripažinimas iki Konkurencijos tarybai baigiant tyrimą. Už tai „Implamedica“ bauda buvo sumažinta 15 proc. Ir tai tik viena dalis to, ką pavyko pasiekti bendradarbiaujant su Konkurencijos tarybos tyrėjais viso tyrimo metu. Tikėtina, jog, jei „Implamedica“ dar tyrimo metu nebūtų pradėjusi glaudžiai bendradarbiauti, bauda galėjo būti trečdaliu ar net dvigubai didesnė.

Europos Komisija (EK) pripažinimo procedūrą (angl. Settlement procedure) įteisino dar 2008 m., tačiau pirmą kartą ja pasinaudota 2010 m. operatyvinės atminties mikroschemų (DRAM) gamintojų kartelio byloje. Po šios bylos, EK skaičiavimais, praktiškai pusė kartelio bylų buvo užbaigtos kartelio dalyviams (ar kai kuriems iš jų) pripažinus sudarius draudžiamą susitarimą.

Pripažinimo procedūra sudaro galimybę tiek EK efektyviau ir greičiau užbaigti tyrimą bei sutaupytus administracinius resursus skirti kitų bylų nagrinėjimui, tiek ir tiriami ūkio subjektai gali tikėtis mažesnių baudų, greitesnio tyrimo bei išvengti kartais visiškai beprasmio bylinėjimosi teismuose. Pavyzdžiui, praėjusiais metais EK paskelbtoje vilkikų kartelio byloje, beveik visi įtariami vilkikų gamintojai pasinaudojo pripažinimo procedūra ir tokiu būdu sutaupė keliasdešimt milijonų eurų, o vienas kartelio dalyvis net apie 100 mln. eurų.

Tad ir šiandien Konkurencijos tarybos paskelbtame nutarime „Implamedica“ pasirinktas kelias – pripažinti pažeidimą – pasvėrus visus „už“ ir „prieš“ buvo paremtas verslo, o ne emociniu sprendimu ginčyti bet ką, nepaisant to, kad „Implamedica“ subjektyviai ir nesiekė sudaryti draudžiamo susitarimo.

Reikia tikėtis, kad „Implamedica“ priimtas sprendimas taps postūmiu ateityje kitiems ūkio subjektams, pažeidusiems konkurencijos taisykles, ryžtingiau pasirinkti mažiau resursų kainuojantį kelią, resursus investuojant į atitikties programą bei darbuotojų mokymus, kad panašūs pažeidimai ateityje nepasikartotų.

 

Laurynas Juozapaitis, COBALT asocijuotas teisininkas