COBALT konsultavo EFPIA ir IFPA pasirašant Bendro darbo sutartį su LR sveikatos apsaugos ministerija


2014 - 07 - 21

COBALT konsultavo Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federaciją (EFPIA), kurios nare Lietuvoje yra  Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA), joms pasirašant Susitarimą dėl bendro darbo su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Šis dokumentas prisidės prie Lietuvos sveikatos sektoriaus plėtros ir augimo, padės užtikrinti geresnę Lietuvos žmonių sveikatą.

Lietuvoje tai pirma tokio pobūdžio sutartis, pasirašyta tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir farmacijos industrijos.  Sutartyje išdėstytos priemonės, kurios užtikrintų inovacijų prieinamumą sveikatos sektoriuje, t.y. augant  bendrajam vidaus produktui bei didėjant sveikatos apsaugos biudžetui proporcingai turėtų didėti ir lėšos, skirtos vaistų kompensavimui.

„Mūsų industrija yra pasirašiusi daug sutarčių su Europos šalių vyriausybėmis, tačiau šia sutartimi su Lietuva buvo pasiektas naujas, pažangus bendradarbiavimo standartas tikintis geresnių sveikatos rodiklių. Ši sutartis žymi naują mūsų industrijos partnerysčių etapą, kadangi siūlo daug platesnį sprendimą, tenkinantį piliečių sveikatos bei ekonominius poreikius. Raginu kitas valstybes mokytis iš Lietuvos požiūrio,“ – teigė EFPIA generalinis direktorius Richard Bergström.

EFPIA atstovauja Europoje veikiančiai farmacijos pramonei.  Ji vienija 33 nacionalines asociacijas ir 40 pirmaujančių farmacijos kompanijų. EFPIA suteikia tribūną 1900 kompanijų, įsipareigojusių vykdyti mokslinius tyrimus, kurti ir tiekti naujus vaistus, siekiant pagerinti sveikatą ir gyvenimo kokybę visame pasaulyje.

IFPA savo veiklą pradėjo 1997 m., šiuo metu vienija 17 narių – inovatyvių farmacijos kompanijų bei jų atstovybių, registruotų Lietuvoje. Tai bendrovės, kuriančios naujus, patentinius vaistus bei propaguojančios etinius veiklos principus. Asociacijos vienijamos kompanijos pripažįsta ir savo kasdieninėje veikloje vadovaujasi Vaistų rinkodaros etikos kodeksu.

COBALT teisininkai rengė ir derino sutarties projektą, taip pat atstovavo EFPIA ir IFPA derybų grupių susitikimuose. Projektui vadovavo kontoros partneris Žilvinas Kvietkus.

Daugiau informacijos apie Susitarimą čia >>.

Pagrindiniai ekspertai