COBALT sėkmingai apgynė saugos tarnybą GRIFS AG tyrime dėl konkurencijos pažeidimų


2022 - 06 - 09

COBALT sėkmingai apgynė saugos tarnybą GRIFS AG tyrime dėl konkurencijos pažeidimų. Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl apsaugos paslaugas teikiančių įmonių (įskaitant GRIFS AG) ir jas vienijančios asociacijos veiksmų, įvertinusi, kad tyrimo tęsimas neatitiktų institucijos veiklos prioriteto – atlikti tyrimus, kurie reikšmingai prisidėtų prie veiksmingos konkurencijos apsaugos.

Tyrimas buvo pradėtas 2020 m. įtarus, kad asociacija „Apsaugos verslo grupė“ ir jai priklausančios įmonės galėjo tarpusavyje derinti fizinės apsaugos paslaugų įkainius ir (arba) jų sudedamąsias dalis bei atlikti kitus konkurenciją ribojančius veiksmus.

Vis dėl to tiriamų subjektų, įskaitant COBALT kliento GRIFS AG, pateikti duomenys ir paaiškinimai parodė, kad asociacijos skelbti minimalūs paslaugų įkainiai, kurie buvo viešinami perkančiųjų organizacijų ir valstybės institucijų žiniai, su nežymia paklaida buvo apskaičiuoti remiantis būtinaisiais teisės aktų reikalavimais dėl valstybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos, taikomų mokesčių ir kitų įmokų, kurias į patiriamus kaštus privalo įtraukti apsaugos paslaugų teikėjai.

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą, įvertinusi, kad nėra pagrindo manyti, kad tyrimo tęsimas darytų reikšmingą įtaką veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei.

Nutarimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

COBALT rengė procesinius dokumentus ir atstovavo kliento interesams tyrimo eigos metu. Projekto komandą sudarė COBALT partnerė ir Konkurencijos teisės praktikos grupės vadovė Rasa Zaščiurinskaitė ir vyresnysis teisininkas Justinas Šileika.

Pagrindiniai ekspertai

Vadovaujantis teisininkas
Lietuva