Dirbtinis intelektas teisininkų darbe

2018 - 10 - 12

COBALT pradėjo naudoti pažangiausią dirbtinio intelekto technologiją „Luminance“, taip siekdama didinti įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriuose atliekamų teisinių patikrinimų procesų efektyvumą savo Estijos, Latvijos ir Lietuvos kontorose.

„Luminance“ yra teisininkams skirta dirbtinio intelekto platforma, kurioje naudojama mašininio mokymosi technologija skaito ir analizuoja sutartis bei kitus dokumentus labai panašiai kaip ir žmogus, todėl padidina tokių procesų kaip teisinis patikrinimas efektyvumą. Ši platforma naudoja pažangiausius Kembridžo universiteto sukurtos mašininio mokymosi technologijos sprendimus, kurie leidžia automatiškai rūšiuoti, grupuoti ir klasifikuoti didelius teisinių dokumentų kiekius.

Teisinių rizikų valdymas bei efektyvesnis projektų koordinavimas

Vasaros pabaigoje atlikome teisinį patikrinimą, kuris apėmė įmonių grupės veiklą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. „Luminance“ sistema yra išties geras įrankis atliekant teisinio patikrinimo (angl. legal due diligence) darbus. Teisinio patikrinimo metu tenka peržiūrėti tūkstančius dokumentų, apimančių visas įmonės veikos sritis. Patikrinimo laikas dažniausiai labai ribotas, todėl sudaromos komandos iš skirtingų sričių specialistų, kurių kiekvienas tikrina savo srities dokumentus. Tačiau neretai vienas sprendimas įmonėje ir jo įgyvendinimas gali apimti keletą teisės sričių, tad su tuo pačiu sandoriu susijusius dokumentus kelis kartus gali peržiūrėti skirtingi specialistai, taip tam tikra apimtimi dubliuodami darbus. Tuo tarpu „Luminance“ sistema geba dokumentus analizuoti ir klasifikuoti pagal tam tikrus kriterijus, kas leidžia efektyviau koordinuoti projektą, skirstant visus su tam tikrais sandoriais (pvz. nekilnojamojo turto) susijusius dokumentus atitinkamos srities specialistui. Būna atvejų, kuomet vienos srities dokumentai gali būti reikšmingi ir kitų sričių analizei, pvz. su banku sudarytoje kreditavimo sutartyje gali būti numatytas reikalavimas gauti išankstinį banko sutikimą tam tikriems ateities sandoriams, todėl tokios nuostatos turėtų būti perduotos likusiai teisinį patikrinimą atliekančiai komandai. „Luminance“ sistema leido iš karto identifikuoti tokius atvejus, apie juos informuoti komandos narius ir atitinkamai įvertinti susijusias teisines rizikas.

Dirbtinį intelektą tenka mokyti

Nors pradėjus naudotis sistema tenka įdėti darbo mokant sistemą atpažinti tam tikras nuostatas, pvz. dažnai reikšmingos kontrolės pasikeitimo (angl. change of control) nuostatos, tačiau vėliau „Luminance“  sistema geba šias nuostatas greitai identifikuoti. Tad sukėlus dokumentus į sistemą, galima kur kas greičiau identifikuoti dokumentų segmentą, kuriame šios nuostatos pasikartoja. Sistema taip pat gali nustatyti ir dokumentų anomalijas, pvz. nestandartinės nuostatos įtraukimą, arba įprastos nuostatos trūkumą. Tai ypač naudinga, jei reikia tikrinti nemažai panašių ar standartizuotų dokumentų.

Sistema leido pamatyti ir tam tiktų sąsajų tarp skirtingų valstybių dokumentų. Jei anksčiau identifikavus potencialią riziką reikėdavo daugiau laiko praleisti aiškinantis situaciją ir koordinuojant veiksmus su patikrinimą atliekančiais kolegomis užsienyje, tai „Luminance“ sistema pagal reikšminę informaciją (pvz. analogiški tiekėjai, nuorodos į specifines sutartis) gali suskirstyti ir skirtingų kalbų dokumentus, taip leidžiant mums kur kas efektyviau bendrauti ir įvertinti situaciją.

Skirtingi sistemos panaudojimo būdai

Taip pat įžvelgiame potencialą ir kitiems sistemos panaudojimo būdams, pvz. jei klientui aktualu įvertinti ar tam tikra nuostata yra įtraukta į dokumentus (pvz. garantija, jos trukmė), „Luminance“ mums leistų nepalyginamai greičiau atlikti analizę ir pateikti atsakymą klientui.

Sistema dar galėtų ir patobulėti, nes jos gebėjimas įvertinti nuostatos reikšmę (bent kol kas) yra ribotas, pvz.: sistema sugebėjo nustatyti sutarties nuostatas, nurodančias apie taikytinos teisės pasirinkimą, tačiau ne visais atvejais galėjo atskirti kurios valstybės taikytina teisė pasirinkta.

Matome daug „Luminance“ ir apskritai naujųjų technologijų naudojimo teisininko darbe privalumų. Vykdant projektus šios sistemos gali padėti greičiau ir efektyviau atlikti dalį techninio pobūdžio darbų, taip suteikiant galimybę susikoncentruoti į pagrindinę teisininko kuriamą pridėtinę vertę – potencialių teisinių rizikų identifikavimą, jų reikšmės įvertinimą ir rekomendacijų bei sprendimų dėl jų suvaldymo teikimą klientams. Jau dabar matydami išmaniųjų technologijų teikiamus privalumus prognozuojame, kad ateityje jų reikšmė teisininko darbe tik didės, o jų teikiamą naudą pajus ir mūsų klientai.

 

Justinas Kondratas, COBALT asocijuotas teisininkas