Kaip mokėti mokesčius už brangų NT?

2015 - 12 - 11
Straipsnio autorius: Aušrys Šliavas

Nenumaldomai artėja gruodžio 15 diena, iki kada gyventojai turės deklaruoti ir sumokėti nekilnojamojo turto mokestį (NTM) už jiems priklausantį tam tikrų kategorijų nekilnojamąjį turtą (gyvenamosios, sodų, garažų, poilsio, pagalbinio ūkio ir panašios paskirties), kurio mokestinė vertė viršija Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme (NTMĮ) nustatytą neapmokestinamąjį minimumą. Vertės perviršis apmokestinamas 0,5 proc. tarifu.

Konstitucinis teismas (KT) savo 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarime pripažino antikonstitucine NTMĮ nuostatą, kad šeimos narių (t.y. sutuoktinių ir jų nepilnamečių vaikų (įvaikių) ar gyventojų, vienų auginančių nepilnamečius vaikus) valdomam nekilnojamajam turtui (NT) taikomas tas pats neapmokestinamas dydis – 220 000 eurų – kaip ir asmenims, nepatenkantiems į šeimos kategoriją (nesudariusiems santuokos bei vieniems neauginantiems nepilnamečių vaikų).

Akivaizdu, kad tokiu atveju šeimą sudarantiems asmenims tenkanti neapmokestinamo turto vertė bus mažesnė (t.y. tas pats 220 000 eurų dydis, padalintas mažiausiai iš dviejų ar daugiau, jeigu ir nepilnamečiai vaikai yra tam tikro NT savininkai), kas reiškia, kad jie yra diskriminuojami santuokos nesukūrusių asmenų ir vienų nepilnamečių vaikų neauginančių asmenų atžvilgiu.

Tiesa, įstatymas numato, kad šeimoms, auginančioms tris ar daugiau nepilnamečių vaikų ar neįgalų asmenį iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, neapmokestinamo nekilnojamojo turto vertė didinama 30 procentų, t.y. papildomais 66 000 eurų iki 286 000 eurų. Tačiau ir nurodytas bendrai šeimos narių turtui skaičiuojamos neapmokestinamosios vertės padidinimas diskriminacijos nepanaikina.

Pagal KT suformuotą praktiką pripažinta antikonstitucine įstatymo nuostata turi būti arba pakeista arba pripažinta negaliojančia, tačiau iki tai bus padaryta, ji po KT nutarimo toliau jokiomis aplinkybėmis negali būti taikoma. Suprantant, kad sunku buvo tikėtis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo priėmimo tokiu trumpu terminu, kilo pagrįstas klausimas kaip turi transformuotis 2015 metų NTM deklaravimo ir mokėjimo tvarka vadovaujantis KT nutarimu.

Iš KT nutarimo išvadų išplaukė pakankamai aiškus problemos sprendimo būdas – taikyti neapmokestinamąją NT vertę kiekvienam gyventojui individualiai, nepriklausomai nuo jo šeimyninio statuso. Tačiau siekiant aiškumo ir išvengti bet kokių galimų nesusipratimų, Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) turėjo patvirtinti, kad ir ji taip pat supranta KT nutarime suformuluotus reikalavimus, taip pat paaiškinti pasikeitusius kitus NTMĮ praktinio įgyvendinimo aspektus (dėl NTM deklaracijų , kurių dabar yra dvi – individuali ir šeimos – pildymo, aukščiau nurodytos 30 procentų lengvatos taikymo, taip pat paaiškinti dėl situacijos, kai mokestis jau deklaruotas ir sumokėtas nuo bendros šeimos narių turto vertės).

Toks VMI išaiškinimas kaip tik pasirodė š.m. gruodžio 4 d. Jame paaiškinta, kad pirma, Nekilnojamojo turto mokestis už visą 2015 metų mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuojamas taikant individualią 220 000 eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam asmeniui (skaičiuojant jam asmenine nuosavybe priklausančio NT ir jam priklausančios dalies bendrojoje nuosavybėje vertę).

Antra, nurodyta lengvata, 30 procentų didinanti neapmokestinamąją NT vertę, taikoma šeimos nariams priklausančio turto vertei ir yra taikoma individualiai kiekvienam sutuoktiniui (šeimos nariui) jų pasirinktu santykiu. Kitaip tariant, 66 000 eurų suma sutuoktinių sutarimu padalijama tarp sutuoktinių ir pridedama prie pagal 1 punktą apskaičiuotos kiekvieno sutuoktinio individualios NT vertės pagal jų sutartą santykį (pvz., nurodyta suma gali būti pridedama abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis arba vienas sutuoktinis gali ją visą pridėti prie savo NT vertės, o kitas nepridėti nieko ir pan.).

Ir trečia – labai svarbu, kad VMI pasisakė apie tai, jog jeigu NT už 2015 metus jau buvo deklaruotas ir sumokėtas laikantis antikonstitucine pripažintos NTM įstatymo nuostatos (t.y. nuo apskaičiuotos bendros šeimos narių NT vertės, viršijančios 220 000 eurų (arba, atitinkamai, 286 000 eurų, jeigu buvo pritaikyta lengvata), susidariusi NTM mokesčio permoka bus grąžinta.

Tiesa, atrodo, kad vis dėlto dar kils būtinybė minėtą Išaiškinimą kiek patikslinti (pvz., dėl to, kad pačiame VMI išaiškinime nurodyta, jog deklaruojant NTM, bendros šeimos deklaracijos (KIT715) nereikės teikti, o kiekvienas iš sutuoktinių atskirai turės pateikti individualią deklaraciją KIT711, tačiau nagrinėjant konkrečius pavyzdžius, vėl pateikiamos nuorodos į šeimos deklaraciją KIT715).

Advokatų kontoros „Cobalt“ vadovaujantis teisininkas Aušrys Šliavas