Keblumai rengiantis metiniam pokalbiui – kaip juos įveikti?

2020 - 01 - 16
Straipsnio autorius: Jovita Valatkaitė

Metiniuose pokalbiuose dalyvaujantiems šalies gyventojams šie susitikimai sukelia ir keblumų. Tai rodo praėjusių metų pabaigoje atliktas tyrimas. Tuo tarpu specialistai atkreipia dėmesį, kad efektyviau išspręsti nepatogius šio pokalbio klausimus leistų išankstinis pasirengimas. Be to, per metinius pokalbius su darbdaviu būtų galima tartis dėl darbo sąlygų ne tik ateinantiems metams, bet ir pasirūpinti tokia ilgalaike finansine ateitimi kaip darbdavio įmokos pensijai kaupti.

Kaip rodo 2019 m. gruodį „INVL Asset Management“ užsakymu atliktas reprezentatyvus šalies gyventojų nuomonės tyrimas, metinio vertinimo pokalbio metu daugiausia darbuotojų (55 proc.) iškyla keblumų nustatant naujus tikslus. Antroje vietoje – įvertinant atliktus darbus (50 proc.), trečioje – vertinant savo kompetenciją (46 proc.).

Mažiausiai respondentų (19 proc.) rūpesčių kelia susitarimas dėl darbdavio taikomų skatinimo priemonių. Apklausą atliko „Spinter tyrimai“, į klausimus apie darbdavio įmokas į pensijų fondus atsakė 731 dirbantis gyventojas, apie metinį pokalbį – 237 respondentai, kurių darbovietėse vyksta metiniai pokalbiai.

Metiniam pokalbiui svarbu atsakingai pasirengti

„Metų pradžioje šalies įmonėse vykstantys pokalbiai – ne tik puiki proga pasidžiaugti gerais rezultatais, bet ir išsakyti darbdaviui savo lūkesčius. Vis tik prieš šį pokalbį darbuotojams tenka pasukti galvą, kaip geriausia juos pateikti, o svarbiausia – kaip sulaukti teigiamo atsakymo“, – sakė Jovita Valatkaitė, advokatų kontoros „Cobalt“ vyresnioji teisininkė.

Pasak jos, tokiam pokalbiui vertėtų atsakingai pasiruošti, juolab, kad, kaip ir rodo tyrimas, jis sukelia įvairių keblumų darbuotojams – nuo naujų tikslų nustatymo iki atliktų darbų ar kompetencijos įvertinimo. „Tokie rezultatai sufleruoja, jog darbuotojai galbūt nežino įmonės strategijos arba jiems sunku įvertinti, kaip jie galėtų padėti šią strategiją įgyvendinti ar kokiomis priemonėmis galėtų dar labiau pagerinti rezultatus“, – sakė teisininkė.

Pasak teisininkės, artėjant metiniam pokalbiui, reikėtų atkreipti dėmesį ir į svarbias datas: iki šiuo metu taikomo Darbo kodekso įsigaliojimo daugiau nei už 3 metus atostogų sukaupę darbuotojai galės jas išnaudoti tik iki šių metų liepos 1 dienos. „Sparčiai artėjant šiam terminui, patariame per metinį pokalbį susitarti dėl atostogų panaudojimo grafiko, kad kasmetinių atostogų būtų prarasta kuo mažiau“, – patarė J. Valatkaitė.

Teisininkės teigimu, metinio pokalbio nederėtų užbaigti tuščiais pažadais – jei darbuotojas ir darbdavys susitarė dėl konkrečių ateinančių metų tikslų ir skatinimo priemonių, rekomenduojama tai įtvirtinti rašytiniu susitarimu, nes priešingu atveju šalys gali bet kada atsisakyti juos vykdyti. „Tai reiškia, jog darbdavys negalės priversti darbuotojo siekti konkrečių sutartų tikslų, o darbuotojas negalės reikalauti atitinkamo paskatinimo“, – sakė J. Valatkaitė.

Naudinga abiem pusėms

Kad pasiruošimas metiniam pokalbiui yra itin svarbus, antrina ir finansų specialistai. „Metinis pokalbis – puiki proga pasirūpinti ne tik savo darbo sąlygomis ir alga ateinančiais metais, bet ir ilgalaike perspektyva, ypač kai ekonomikos pakilimo kontekste tikimasi atlyginimo augimo. Todėl, jei pokalbis pakrypsta darbuotojo skatinimo kryptimi, priedų ar premijų skyrimui planuojamą biudžetą galima išnaudoti ir pensijai kaupti“, – sakė „INVL Asset Management“ pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovė dr. Dalia Kolmatsui.

Jos teigimu, visų ar dalies išaugusių pajamų skyrimas pensijai kaupti yra ypač racionalus pasirinkimas, kadangi jis naudingas abiem pusėms. Darbdavys tais pačiais darbo vietos kaštais gali skirti lėšų ir darbuotojo ilgalaikei ateičiai – pensijai kaupti, o tokiu atveju darbuotojo į pensijų fondą gaunama įmoka gali būti didesnė net 68 proc. nei „į rankas“ išmokamas priedas prie atlyginimo. Toks efektas gaunamas dėl darbdavio įmokoms į pensijų fondus taikomų mokesčių lengvatų.

Gruodžio mėnesio tyrimas parodė, kad 57 proc. respondentų norėtų, jog darbdavys šalia kitų skatinimo priemonių pasiūlytų ir galimybę gauti darbdavio įmokas į pensijų fondus. Tokį norą dažniau išsakė aukščiausio išsilavinimo, didesnes pajamas gaunantys ir miestuose gyvenantys darbuotojai. D. Kolmatsui teigimu, darbuotojai taip pat gali inicijuoti pensijų kaupimą, ir tokios iniciatyvos pastaraisiais metais atsiranda vis dažniau.

Beje, įvardydami motyvavimo priemones, kurios skatintų ilgalaikį lojalumą darbdaviui, šalies dirbantieji pernai pirmiausia buvo linkę rinktis ne tik skatinimą priedu prie atlyginimo (svarbu 79 proc. dirbančiųjų), bet ir darbdavio kaupimą pensijai (36 proc.) bei sveikatos draudimą, taip pat profesinio tobulėjimo galimybę (po 24 proc.). Tai parodė 2019 m. pavasarį atliktas tyrimas.

Patarimai darbuotojams prieš metinį pokalbį:

 1. Peržvelkite savo praėjusių metų tikslus, įvertinkite, ar viską padarėte, dėl ko buvote sutarę su darbdaviu, o gal įvykdėte daugiau? Pasiektus rezultatus pasiruoškite pakomentuoti, įvertinkite savo asmenines ir profesines savybes, kurios padėjo pasiekti tikslų;
 2. Pagalvokite, kaip pagal savo darbo funkcijas galėtumėte prisidėti prie įmonės (padalinio, departamento) strategijos ar tikslų įgyvendinimo, t. y. ką galėtumėte pasiūlyti mainais už prašomą padidinti darbo užmokestį ar motyvavimo priemones;
 3. Su darbdaviu aptarkite savo kompetencijos atitikimą jūsų užimamoms pareigoms, įvardinkite ir savo profesinio tobulėjimo prioritetus. Pasidomėkite iš anksto, kokie mokymai galėtų padidinti jūsų kompetenciją, o tuo pačiu prisidėti prie įmonės rezultatų. Išsakykite savo lūkesčius darbdaviui pokalbio metu;
 4. Aiškiai sudėliokite motyvacinių priemonių prioritetus. Jei nežinote, kaip darbdavys vertins jūsų pasiūlymus dėl motyvacinių priemonių, vertėtų pasvarstyti, kurios priemonės pareikalautų mažesnių darbdavio investicijų, ir tai panaudoti kaip argumentą dėl jų skyrimo;
 5. Įtvirtinkite metinio pokalbio rezultatus raštu.

Patarimai darbdaviams prieš metinį pokalbį:

 1. Pasiruoškite ir aiškiai iškomunikuokite darbuotojams įmonės strategiją, keliamus tikslus ir uždavinius. Užtikrinkite, kad jie būtų aiškiai perduoti padaliniams.
 2. Įtvirtinkite metinių pokalbių procesą vidiniais įmonės dokumentais ir susiekite su apmokėjimo bei skatinimo sistema.
 3. Aptarkite iš anksto su sau pavaldžiais padalinių vadovais ketinamus inicijuoti pareigų, atlyginimų pokyčius, kad jie turėtų įgaliojimus aptarti šiuos klausimus su savo pavaldiniais metinių pokalbių metu.
 4. Aptarkite su sau pavaldžiais vadovais kriterijus, pagal kuriuos vertinsite įmonės darbuotojus, pasitikrinkite, ar visų įmonės vadovų supratimas apie darbuotojų vertinimo kriterijus yra tapatus.
 5. Įvertinkite, kurios motyvacinės priemonės darbuotojus motyvuos labiausiai, t. y. kurios iš jų yra darbuotojų prioritetų sąrašo viršuje.
 6. Įvertinkite, kurios motyvacinės priemonės suteiks įmonei mokestinių lengvatų arba kokia bus kiekvienos iš priemonių bendra vertė (atsižvelgus į mokėtinus mokesčius).
 7. Įtvirtinkite metinio pokalbio rezultatus ir/ ar darbuotojo funkcijų pokyčius raštu.

Jovita Valatkaitė, COBALT vyresnioji teisininkė ir Dalia Kolmatsui, INVL Pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovė