Keičiasi darbuotojų komandiravimo į Lietuvą tvarka

2020 - 02 - 13
Straipsnio autorius: Jovita Valatkaitė

Nuo 2020 m. liepos 30 d. keisis darbuotojų komandiravimo į Lietuvą tvarka. Šie pokyčiai ypač aktualūs įmonėms, įsivežančioms darbuotojų iš Baltarusijos ir Ukrainos, tačiau vertėtų atkreipti dėmesį ir darbdaviams, komandiruojantiems darbuotojus iš ES šalių. 2018 metais Lietuva komandiravo 30 629 darbuotojus (daugiausia į Vokietiją, Norvegiją, Švediją, Olandiją), o priėmė 2 716 darbuotojų (daugiausia iš Ukrainos Respublikos).

Kokiais atvejais taikomi naujieji pakeitimai?

Naujieji pakeitimai taikomi tais atvejais, kai komandiruojami užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio darbuotojai, laikinai dirbti Lietuvos teritorijoje pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su Lietuvoje veikiančiu užsakovu; dirbti darbdavio – juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje; ar dirbti kaip laikinieji darbuotojai.

Aukščiau nurodytais darbo kodekso pakeitimais įgyvendinama Direktyva (ES) 2018/957, kuria siekiama suvienodinti komandiruojamų ir vietos darbuotojų darbo užmokestį bei kitas sąlygas, todėl tikėtina, kad netrukus panašias sąlygas iš Lietuvos komandiruojamiems darbuotojams pradės taikyti ir kitos valstybės narės.

Darbo užmokesčio, apgyvendinimo, komandiruotės skaičiavimo trukmės pasikeitimai

Darbuotojams, kurie atvyks laikinai dirbti į Lietuvą, turės būti mokamas Lietuvoje taikomas darbo užmokestis, įskaitant padidintą apmokėjimą viršvalandžių atveju, už darbą naktį, poilsio ar švenčių dienomis. Atkreiptinas dėmesys, kad iki šiol buvo taikomas minimalaus darbo užmokesčio reikalavimas, tačiau įsigaliojus pokyčiams reikės užtikrinti vienodo darbo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje vietoje mokėjimą.

Į Lietuvą komandiruojamiems darbuotojams taip pat reikės užtikrinti ir tinkamas apgyvendinimo, jei atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ne nuolatinėje darbo vietoje dirbantiems darbuotojams tokį apgyvendinimą privalo užtikrinti darbdavys. Be to, darbuotojams privalės būti kompensuotos išlaidos, patirtos vykstant į pagrindinę darbo funkcijų atlikimo vietą ir iš jos Lietuvoje, taip pat komandiruočių Lietuvos teritorijoje ar į užsienį išlaidos.

Valstybinė darbo inspekcija privalės užtikrinti, kad informacija apie Lietuvoje  komandiruotam darbuotojui taikomas sąlygas, įskaitant darbo užmokesčio sudedamąsias dalis ir papildomas darbo sutarties sąlygas, būtų prieinama užsienio valstybių jurisdikcijai priklausantiems darbdaviams ir jų darbuotojams nemokamai, atnaujinta laiku, aiškiai, skaidriai, išsamiai, nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis prieigos prie interneto formatu.

Svarbu tai, kad tuo atveju, jei laikinasis darbuotojas siuntimo dirbti Lietuvos įmonei metu komandiruojamas dirbti Lietuvos įmonės naudai ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (pavyzdžiui, sumontuoti įrangos Belgijoje), laikoma, kad užsienio šį darbuotoją komandiravo į kitos valstybės (šiuo atveju, Belgijos) teritoriją. Tai reiškia, kad nuo komandiruotės Belgijoje pradžios reikės taikyti reikalavimus, kurie numatyti būtent Belgijoje.

Įsigaliojus pakeitimams pasikeis ir komandiruotės skaičiavimo trukmės taisyklės. Komandiruotės trukmė bus skaičiuojama sudedant visas komandiruotės ar komandiruočių kalendorines dienas per vienų metų laikotarpį nuo pirmosios komandiruotės pradžios, tačiau kai komandiruotas darbuotojas pakeičiamas kitu komandiruotu darbuotoju, atliekančiu tą patį darbą toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje, komandiruotės trukmė laikoma bendra atitinkamų atskirų komandiruotų darbuotojų komandiruotės laikotarpių trukme. To paties darbo toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje sąlyga bus vertinama atsižvelgiant į teiktinos paslaugos pobūdį, darbo funkciją, darbo funkcijos atlikimo vietos adresą (adresus) ir kitas aplinkybes, susijusias su darbo funkcijos atlikimu.

Naujovės statybos srityje

Atsižvelgiant į tai, kad statybos darbai yra sritis, kurioje dažnai naudojama komandiruotų iš užsienio valstybių darbuotojų darbo jėga ir itin didelė socialinio dempingo grėsmė, numatyta subsidiarioji rangovo atsakomybė už jo subrangovo piniginę prievolę mokėti darbo užmokestį statybos darbus dirbančiam komandiruotam darbuotojui.

Atsakomybė darbdaviams

Atsakomybė už komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimą numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse: informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas darbo sąlygas nepateikimas nustatyta tvarka VDI teritoriniam skyriui užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 120 iki 220 eurų (pakartotiniu atveju – nuo 240 iki 440 eurų). Garantijų komandiruotiems darbuotojams netaikymas arba netinkamas taikymas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 140 iki 300 eurų (pakartotiniu atveju – nuo 300 iki 560 eurų).

Remiantis statistiniais duomenimis, 2018 metais buvo padaryti 7 aukščiau nurodytų nuostatų pažeidimai. Per 2019 metų I pusmetį buvo padaryti 4 pažeidimai.

Advokatų kontoros „Cobalt” vyresnioji teisininkė Jovita Valatkaitė