Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą prieš COBALT atstovautą asociaciją „Linava“


2014 - 05 - 12

Advokatų kontora COBALT atstovavo Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ Konkurencijos tarybos atliktame tyrime dėl asociacijos veiksmų platinant TIR knygeles atitikties Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams.

Konkurencijos tarybos atliktame tyrime buvo vertinama, ar asociacija nenustatė nesąžiningų (per didelių) TIR knygelių kainų kandidatams į narius, be to,  buvo vertinama, ar nustatytos skirtingos atitinkamos rūšies TIR knygelių kainos nariams ir kandidatams į narius jų tarpusavyje nediskriminavo.

Asociacija Konkurencijos tarybai pateikė įsipareigojimą nuo 2014 m. balandžio 1 d. suvienodinti atitinkamos rūšies TIR knygelių kainas Linavos nariams ir kandidatams į narius. Atitinkamos rūšies TIR knygelių kainos nariams ir kandidatams į narius faktiškai ir buvo suvienodintos 2014 m. balandžio 1 d.

Konkurencijos taryba 2014 m. balandžio 18 d.  tyrimą dėl asociacijos veiksmų platinant TIR knygeles atitikties Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams nutraukė, patvirtindama „Linava“ Konkurencijos tarybai pateiktą įsipareigojimą suvienodinti atitinkamos rūšies TIR knygelių kainas Linavos nariams ir kandidatams į narius.

COBALT konsultavo asociaciją viso atlikto tyrimo metu bei padėjo rengti įsipareigojimą Konkurencijos tarybai. Projektui vadovavo kontoros vadovaujantis partneris, advokatas dr. Irmantas Norkus ir asocijuotas teisininkas Kęstutis Šukvietis.

Pagrindiniai ekspertai

Vadovaujantis partneris
Lietuva