Nuo 2018 m. švelnės verslo įsigijimų ir susijungimų sandorių kontrolės taisyklės

2017 - 12 - 27
Straipsnio autorius: Rasa Zaščiurinskaitė

Seimas praėjusią savaitę priėmė Konkurencijos įstatymo pataisas, kurias pasirašius Prezidentei nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliotų švelnesnis reguliavimas, susijęs su verslo įsigijimo ir susijungimo sandorių kontrole Lietuvoje. Kaip nurodo Konkurencijos įstatymo projekto iniciatoriai, įsigaliojus naujiems įstatymo pakeitimams, per metus maždaug trečdaliu turėtų sumažėti Konkurencijos tarybai privalomų pateikti pranešimų apie planuojamus įgyvendinti sandorius. Tai padės sutaupyti susijungimo ir įsigijimo sandoriuose dalyvaujančio verslo laiko ir finansinius resursus.

Didėja bendrųjų pajamų slenksčiai iki 2 ir 20 mln. eurų

Iki šiol Konkurencijos įstatyme buvo numatyta, jog privaloma kreiptis į Konkurencijos tarybą ir gauti leidimą, jei sandorio šalių suminės praėjusių metų bendrosios pajamos viršija 14,5 mln. eurų ribą bei kiekvienos bent dviejų bendrosios pajamos individualiai viršija 1,45 mln. eurų ribą. Įsigaliojus Konkurencijos įstatymo pakeitimams šios ribos padidės atitinkamai iki 20 mln. eurų ir 2 mln. eurų.

Keičiasi susijusių ūkio subjektų grupės sąvoka

Šiuo metu vis dar galiojančioje Konkurencijos įstatymo redakcijoje numatyta ganėtinai plati ir tam tikrais atvejais ne iki galo aiški susijusių ūkio subjektų sąvoka, kokios įmonės dėl savitarpio ryšių (kontrolės, suderintų veiksmų ir kt.) yra laikomos vienu ūkio subjektu koncentracijos priežiūros tikslais apskaičiuojant bendrąsias pajamas ir rinkos dalis. Vis dar galiojančioje įstatymo redakcijoje numatyta prezumpcija, jog susijusiais laikomi tie ūkio subjektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai konkrečiame ūkio subjekte turi 1/3 arba daugiau akcijų ar balsų ar teisę naudoti 1/3 ar daugiau turto. Įsigaliojus naujiems pakeitimams, susijusiais ūkio subjektais bus laikomas mažesnis ratas įmonių – 1/3 prezumpcija keičiama numatant, kad susijusiais laikomi tie ūkio subjektai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai konkrečiame ūkio subjekte turi 1/2 arba daugiau akcijų ar balsų ar teisę naudoti 1/2 ar daugiau turto.

Suvienodinta bendrųjų pajamų skaičiavimo tvarka

Iki šiol skaičiuojant bendrąsias pajamas buvo taikomos skirtingos taisyklės Lietuvoje ir ne Lietuvoje registruotoms įmonėms. T. y. skaičiuojant Lietuvoje registruotų įmonių bendrąsias pajamas yra įtraukiamos pasaulinės, įskaitant ne Lietuvos teritorijoje gautas, pajamas. Tuo tarpu vertinant ne Lietuvoje registruotų įmonių pajamas, skaičiuojamos tik pajamos gautos iš pardavimų Lietuvoje. Įsigaliojus naujai Konkurencijos įstatymo redakcijai, nepriklausomai nuo įmonės įsisteigimo vietos, skaičiuojant bendrąsias pajamas, bus vertinamos tik pajamos gautos iš pardavimų Lietuvoje.

Įtvirtinta Konkurencijos tarybos teisė stabdyti pranešimo nagrinėjimą

Įsigaliojus naujiems pakeitimams, Konkurencijos taryba turės teisę sustabdyti pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą, jei pranešimą teikiančios sandorio šalys nepateiks arba vėluos pateikti prašomą ir pranešimui išnagrinėti būtiną informaciją. Taigi, verslas, planuodamas įsigijimo ar susijungimo sandorį, turi įsivertinti, kad maksimalus 4 (ir tam tikrais atvejais 5) mėnesių terminas gali pailgėti.

Dviejų metų laikotarpyje įvykdyti sandoriai tarp tų pačių asmenų bus laikomi viena koncentracija

Siekiant užtikrinti, kad sandoriai tarp tų pačių asmenų nebūtų skaidomi į kelis mažesnius, norint  išvengti koncentracijos priežiūros procedūros, numatoma nauja nuostata, pagal kurią du ar daugiau sandorių, kurie per dviejų metų laikotarpį yra sudaromi tarp tų pačių asmenų, bus laikomi viena koncentracija, kuri atsiranda paskutinio sandorio metu.

Ką atneš naujieji pakeitimai?

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujiems Konkurencijos įstatymo pakeitimams papildomas dėmesys bus skiriamas didžiausių bendrovių sudaromų sandorių vertinimui. Tačiau ir mažesnės bendrovės, kurių bendrosios pajamos sandorių sudarymo metu neviršys bendrųjų pajamų slenksčių, neturėtų likti visiškai ramios, nes jų sudaryti sandoriai tam tikrais atvejais vis tiek galės būti Konkurencijos tarybos iniciatyva peržiūrėti per vienerius metus nuo jų sudarymo. O jeigu paaiškės, kad dėl tokių sandorių buvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose, Konkurencijos taryba turės teisę įpareigoti bendroves atkurti ankstesnę padėtį. Jei iki šiol tokių sandorių, kuriuos Konkurencijos taryba tikrindavo savo iniciatyva, buvo vos keli, atsižvelgiant į naujus pakeitimus, ateinančiais metais jų galime sulaukti daugiau.

Taip pat Konkurencijos įstatymo projekto iniciatoriai skelbė, jog priėmus siūlomus pakeitimus, sumažės ne tik verslo, bet ir Konkurencijos tarybos administracinė našta. Atsiradus papildomiems Konkurencijos tarybos resursams galima būtų tikėtis daugiau dėmesio ir laiko tiek esamiems, tiek būsimiems tyrimams dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi.

 

Advokatų kontoros „Cobalt” konkurencijos teisės praktikos grupės vadovė Rasa Zaščiurinskaitė