Prieš įsigyjant verslą ar verslo dalį – būtina įsitikinti, ar tinkamai įvykdyta informavimo ir konsultavimosi pareiga

2016 - 09 - 28
Straipsnio autorius: Dr. Juozas Rimas

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, įsigyjant verslą ar jo dalį, būtina patikrinti, ar pardavėjas (bendrovė) tinkamai įgyvendino pareigą informuoti darbuotojų atstovus apie būsimą verslo perleidimą ir įvykdė konsultavimosi pareigą.

Naujajame Darbo kodekse įtvirtinta, kad prieš priimant sprendimą dėl įmonės reorganizavimo, verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai, būtina informuoti darbo tarybas ir konsultuotis su jomis. Nors šią pareigą turi įgyvendinti bendrovė (darbdavys), tačiau pirkėjas turėtų įsitikinti, ar bendrovė tinkamai įvykdė šią pareigą.

Kokios pasekmės galėtų kilti pažeidus šią pareigą?

Pažeidus informavimo ir konsultavimosi su darbuotojų tarybomis pareigą, darbuotojų atstovai galėtų inicijuoti darbo ginčą ir prašyti panaikinti darbdavio sprendimus ir įpareigoti atkurti iki verslo perleidimo buvusią teisinę padėtį. „Nors teismų praktikos sprendžiant tokius ginčus dar nėra, tačiau pats ginčas galėtų padaryti nemažai žalos sandorio šalims, nes sukurtų teisinį neapibrėžtumą dėl šio sandorio teisėtumo. Siekdamas sumažinti tokią riziką, pirkėjas turėtų įsitikinti, ar bendrovė tinkamai įgyvendino informavimo ir konsultavimosi pareigą“, – teigia advokatų kontoros „Cobalt“ advokatas Giedrius Abromavičius.

Naujasis Darbo kodeksas sukuria naują veiksmų etapą įmonėms vykdant reorganizavimo bei atskyrimo procesus

Šiuo metu galiojančiame Darbo kodekse įtvirtinta, kad prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo, verslo ar jo dalies perdavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai, darbdavys privalo informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl tokio sprendimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti, tačiau nėra numatytos realios atsakomybės už šios pareigos pažeidimą. Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, pažeidus informavimo ir konsultavimosi pareigą, verslo ar jo dalies perleidimas galėtų būti pripažintas neteisėtu.

„Darbo kodekso pakeitimas sukuria naują veiksmų etapą įmonėms vykdant reorganizavimo bei atskyrimo procesus. Be to, ateityje atliekant įmonių teisinius patikrinimus prieš sudarant akcijų ar verslo dalies perleidimo sandorius, reikės tikrinti, ar buvo tinkamai įvykdyti naujieji įstatymo reikalavimai įmonei praeityje dalyvaujant reorganizavimo ar atskyrimo procesuose“, – pastebi advokatų kontoros „Cobalt“ partneris, Įmonių įsigijimų ir susijungimų praktikos grupės vadovas dr. Juozas Rimas.