Sveikiname klientą laimėjus bylą ginče prieš užsakovą


2023 - 11 - 30

COBALT sėkmingai atstovavo vieną iš didžiausių Latvijos statybos bendrovių daugiau nei 5 metus trukusiame ginče dėl darbų pripažinimo papildomais, apmokėjimo už juos ir sutarties terminų pratęsimo.

Klientas kartu su jungtinės veiklos partneriu sudarė statybos rangos sutartį su užsakovu. Užsakovui atsisakius pripažinti nenumatytų kliūčių šalinimo darbus papildomais, už šiuos darbus atsiskaityti ir pratęsti Sutarties terminus, Kliento jungtinės veiklos partneris, veikdamas kaip atsakingas partneris, vadovaujantis jungtinei veiklai ir atstovaujantis partnerius prieš trečiuosius asmenis, kreipėsi į teismą. Užsakovas byloje taip pat pareiškė priešieškinį jungtinės veiklos partneriams, kuriuo reikalavo iš jungtinės veiklos partnerių priteisti beveik 2,5 mln. Eur delspinigių už darbų atlikimo vėlavimą.

Jungtinės veiklos sutartyje buvo numatyta, kad santykiuose su užsakovu ir prieš trečiuosius asmenis abu partnerius atstovauja paskirtasis atsakingas partneris, kuris, be kita ko, turi teisę gauti iš užsakovo apmokėjimą už darbus. Bylos nagrinėjimo metu buvo pakeista jungtinės veiklos sutartis ir sudaryta statybos rangos sutartis, numatant, kad buvusio atsakingo partnerio funkcijas ir teises perima naujasis atsakingas partneris – Klientas.

Pakeitus atsakingą jungtinės veiklos partnerį, o vėliau ir iškėlus Kliento jungtinės veiklos partnerio nemokumo bylą, partnerių interesai išsiskyrė. Klientas byloje pareiškė savarankiškus reikalavimus dėl papildomų darbų, apmokėjimo už juos ir sutarties terminų pratęsimo.

Byloje kilo kompleksinis ginčas ne tik dėl to, ar nenumatytų kliūčių šalinimo darbai yra papildomi darbai, ar egzistuoja pagrindas pratęsti Sutarties terminus, ar užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių, bet ir dėl to, kuris iš partnerių turi teisę iš užsakovo gauti apmokėjimą už papildomus darbus, t.y. ar Kliento partneris, kuris tuo metu veikdamas kaip atsakingas partneris kreipėsi į teismą reikalaudamas apmokėjimo už papildomus darbus ir Sutarties terminų pratęsimo, ar Klientas, kuris bylos eigoje tapo atsakinguoju partneriu.

Pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismai sprendė, kad egzistuoja teisinis ir faktinis pagrindas ginčo darbus pripažinti papildomais, pratęsti sutarties terminus, tačiau nurodė, gauti prievolės įvykdymą konkrečiu atveju turi tas jungtinės veiklos partneris, kuris tos prievolės įvykdymo momentu buvo atsakingu partneriu.

Vis dėlto Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Kliento kasacinį skundo tenkino visa apimtimi, žemesnės instancijos teismų procesinius sprendimus skundžiamoje dalyje panaikino ir atgręžė sprendimo vykdymą. Kasacinis teismas išaiškino, kad būtent Klientas turi teisę iš užsakovo gauti apmokėjimą (daugiau nei 200 tūkst. Eur) už atliktus papildomus darbus, kadangi pakeisdamos atsakingąjį partnerį šalys susitarė dėl neriboto atstovavimo, kuris reiškia, kad naujajam partneriui (Klientui) pavedama toliau tvarkyti visus neužbaigtus ir naujus bendrus partnerių reikalus, neatsižvelgiant į tai, kad tam tikros aplinkybės atsirado iki jungtinės veiklos sutarties pakeitimo. Teismas pažymėjo, kad tam tikros reikalavimo teisės į trečiuosius asmenis atsiradimo momentas, tarp partnerių egzistuojant atstovavimo santykiams, nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingos.

COBALT komandą, gynusią Klientą, sudarė partneris Dr. Rimantas Simaitis ir vyresnysis teisininkas Areldas Augustinaitis.

Pagrindiniai ekspertai

Vyresnysis teisininkas
Lietuva