UAB „Alpha Asset Management“ gavo valdymo įmonės veiklos leidimą


2024 - 01 - 31

Šių metų sausio mėnesį UAB „Alpha Asset Management“ buvo išduotas valdymo įmonės veiklos leidimas. Šis valdymo įmonei išduotas leidimas suteikia teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, kurie veikia pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

UAB „Alpha Asset Management“ numatomos prioritetinės investicijų kryptys – gyvenamosios bei komercinės paskirties pastatai, užtikrinantys stabilų nuomos pajamų srautą, gyvenamosios bei komercinės paskirties nekilnojamojo turto vystymo projektai bei stabiliai dividendus mokančių bendrovių akcijos.

COBALT konsultavo UAB „Alpha Asset Management“ visais veiklos leidimo išdavimo klausimais, rengė veiklos leidimams gauti reikalingus dokumentus bei atstovavo valdymo įmonės interesus Lietuvos banke. Projektui vadovavo COBALT Bankininkystės ir finansų grupės partnerė Eva Suduiko ir vyresnysis teisininkas Vytautas Vosylius.

Pagrindiniai ekspertai

Partnerė
Lietuva
Vyresnysis teisininkas
Lietuva