„Viola Credit“ suteikė 100 mln. eurų paskolą finansinių technologijų bendrovei „Hokodo“


2024 - 04 - 19

Pasaulinė kredito investicijų valdymo bendrovė „Viola Credit“ suteikė 100 mln. eurų paskolą atidėto mokėjimo „pirk dabar, mokėk vėliau“ (Buy-Now-Pay-Later) nebankinio finansavimo paslaugų teikėjui „Hokodo“.

Pasinaudodama gautu finansavimu, „Hokodo“ planuoja per ateinančius 24 mėnesius padėti verslui sudaryti beveik 1,5 mlrd. eurų vertės sandorių. Finansavimo lėšos taip pat bus naudojamos tolesniam „Hokodo“ integruoto „pay later“ ir „pay now“ sprendimo verslui, skirto pardavėjams ir paslaugų teikėjams (angl. merchants) ir prekybos ir paslaugų teikimo vietoms (angl. marketplaces), diegimui ir plėtrai.

„Viola Credit“ atstovai pabrėžė, kad nuo pat savo veiklos pradžios „Hokodo“ teikia skaitmeninius prekybos kreditus, sudarydama galimybę mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) naudotis paprastesnio finansavimo galimybėmis atsiskaitant už prekes ir paslaugas ir taip padėdama pardavėjams plėsti savo klientų ratą. Kredito investicijų valdymo bendrovė išreiškė entuziazmą plėsti bendradarbiavimą su „Hokodo“, pabrėždama, kad papildomu finansavimu siekia padėti bendrovei plėtoti jos veiklą visoje Europoje.

„Hokodo“ buvo įsteigta 2018 m. ir yra viena pirmaujančių Europoje skaitmeninių prekybos kredito sprendimų verslui teikėjų.

Kaip pasaulinė kredito investicijų valdymo bendrovė, „Viola Credit“ siūlo kredito sprendimus visame pasaulyje veikiančioms technologijų bendrovėms, įskaitant finansinių technologijų, nekilnojamojo turto technologijų, draudimo technologijų bendroves, kurios siekia pakeisti tradicines finansų rinkas.

COBALT šiame sandoryje sėkmingai atstovavo bendrovei „Viola Credit“. COBALT partnerė Akvilė Bosaitė ir vyresnysis teisininkas Vytautas Vosylius konsultavo „Viola Credit“ visais su Lietuva susijusiais sandorio aspektais, įskaitant konsultacijas Lietuvos teisės klausimais, susijusiais su sandorio struktūra ir prievolių įvykdymo užtikrinimu, svarbių sutarčių teisinį patikrinimą, sandorio dokumentų ir Lietuvos teisės aspektų vertinimą, taip pat teikė ir kitas su sandoriu susijusias konsultacijas nacionalinės teisės klausimais (finansinio sektoriaus reguliavimo, prievolių įvykdymo užtikrinimo, išieškojimo ir kt.), parengė tikrojo pardavimo išvadą dėl gautinų sumų, kurioms taikomas Lietuvos teisinis reguliavimas, pakeitimo vertybiniais popieriais.

Pagrindiniai ekspertai

Vyresnysis teisininkas
Lietuva