Visi darījumi un lietas

Abbott Laboratories Baltics pārstāvēšana

2015-04-14

COBALT pārstāvēja Abbott Laboratoties Baltics strīdā par nevienlīdzīgām Valsts asinsdonoru centra iepirkuma nolikuma prasībām. Tā rezultātā Iepirkumu uzraudzības birojs pieņēma lēmumu aizliegt slēgt plānoto iepirkuma līgumu.