Dzīvības zinātnes

Mūsu dzīvības zinātnēs praktizējošie juristi nodrošina pastāvīgu atbalstu veselības aprūpes, farmācijas un medicīnisko ierīču nozares klientiem. Mums ir daudzu gadu pieredze, sniedzot pilna spektra konsultāciju, tiesvedības un atbilstības pakalpojumus dzīvības zinātņu nozares lielākajiem uzņēmumiem. COBALT komandas zināšanas šajā specifiskajā nozarē un vietējo tirgu pārzināšana nodrošina praktisku pievienoto vērtību mūsu pakalpojumiem, sniedzot uz industriju vērstas juridiskās konsultācijas un pārstāvot klientus tiesās un valsts iestādēs.

Mūsu specializācija dzīvības zinātnēs citastarp ietver šādas jomas:

 • Zāles
 • Reklāma un mārketings
 • Izplatīšanas kanāli un preču laišana tirgū (licencēšana, tirdzniecības atļaujas, reģistrācija un paziņošana)
 • Klīniskie pētījumi
 • Farmakovigilances noteikumi un ar produktiem saistītā atbildība
 • Intelektuālā īpašuma aizsardzība un attiecīgo tiesību īstenošana, tostarp patentu aizsardzība
 • Cenu noteikšana, kompensējamie medikamenti un publiskie iepirkumi
 • Līgumi un atbalsta sniegšana (izplatīšana, mārketings, ziedojumi)
 • Datu aizsardzība
 • Atbilstība iekšējām prasībām
 • Konkurences tiesības (mārketinga un pārdošanas kampaņu analīze, dominējošā stāvokļa jautājumi, nozaru pētījumi, apmācība)
 • Muitas un nodokļu jautājumi
 • Kanabisa produktu ražošana un izplatīšana
 • Nozares pārstāvība valsts iestādēs
Atzinības
The Legal 500 2023, Intelektuālais īpašums, informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas, Latvijas birojs
"Viņi vienlīdz vienkārši un bez sarežģījumiem izpilda visus projektus un spēj sarunāties klientam saprotamā veidā. Ir ārkārtīgi vērtīgi, ka klientam nav jāseko līdzi termiņiem vai par kaut ko jāuztraucas."
Gold tier World Trademark Review 1000 2022, Intelektuālais īpašums, Latvijas birojs
"COBALT ir daudzpusīgs advokātu birojs ar augsti kvalificētu intelektuālā īpašuma un regulēto nozaru komandu, kas darbojas visās trijās Baltijas valstīs, un ir viens no labākajiem farmācijas un dzīvības zinātnes uzņēmumu intelektuālo īpašumu aizsardzībā. Šis pilna spektra juridisko konsultāciju birojs ir ieguvis reputāciju, risinot sarežģītus uzdevumus."
The Legal 500 2020, Korporatīvās tiesības, uzņēmumu iegāde un apvienošanās, Latvijas birojs
"Mēs novērtējam komandas uzticamību, profesionalitāti un padziļinātas zināšanas par farmācijas biznesu."
Chambers Europe 2019, Intelektuālais īpašums, Latvijas birojs
Avoti izceļ juristu komandas spēju “domāt ārpus ierastajiem rāmjiem un atrast radošus risinājumus”. “Viņi ieklausās, ko mēs sakām”.
World Trademark Review 1000 2017, Intelektuālais īpašums, Latvijas birojs
"Spēcīgs birojs, kas nodrošina izcilus juridiskos pakalpojumus visprasīgākajiem uzņēmumiem."
The Legal 500 2016, Intelektuālais īpašums, Latvijas birojs
"COBALT komanda vienmēr meklē visus iespējamos veidus problēmas risinājumam."
The Legal 500 2015, Intelektuālais īpašums, Latvijas birojs
"Birojs ir kompetents sniegt mums visu nepieciešamo palīdzību. Tam ir ļoti plašs juridisko pakalpojumu klāsts. Nav bijis lietas, ko šī komanda nevarētu atrisināt."
Chambers Europe 2015, Intelektuālais īpašums, Latvijas birojs
"COBALT izceļas intelektuālā īpašuma, kā arī tehnoloģiju, mēdiju un telekomunikāciju jomā ar iespaidīgu klientu loku un dalību augsta profila lietās."