Visi darījumi un lietas

COBALT konsultē Valsts kasi AS Liepājas Metalurgs pārdošanas darījumā KVV Group

2015-02-19

COBALT konsultēja Latvijas Republikas Valsts kasi Latvijas Republikas Finanšu ministrijas vārdā maksātnespējīgās AS Liepājas Metalurgs pamata darbības aktīvu (uzņēmuma) pārdošanas darījumā Ukrainas komercsabiedrību grupai KVV Group MAS Liepājas Metalurgs maksātnespējas procesa ietvaros.

Latvijas Republika kļuva par MAS Liepājas Metalurgs nodrošināto kreditoru 2013. gadā, izpildot valsts galvojuma saistības pret UniCredit S.p.A.. Neilgi pēc tam, 2013. gada novembrī AS Liepājas Metalurgs tika atzīts par maksātnespējīgu.

2014. gada septembrī Latvijas valdība apstiprināja KVV Group piedāvājumu iegādāties MAS Liepājas Metalurgs pamata darbības aktīvus (uzņēmumu) pirkuma darījumā ar atlikto maksājumu, saskaņā, ar kuru KVV Group apņēmās pārņemt MAS Liepājas Metalurgs nodrošinātās parāda saistības pret Latvijas Republiku, atmaksājot tās 10 gadu laikā. Latvijas valdība piekrita MAS Liepājas Metalurgs pamata darbības aktīvu (uzņēmuma) pārdošanas darījumam ar nosacījumu, ka KVV Group noslēdz ar Latvijas Republiku un citiem MAS Liepājas Metalurgs nodrošinātajiem kreditoriem tiem pieņemamas vienošanās par MAS Liepājas Metalurgs nodrošināto saistību izpildi.

MAS Liepājas Metalurgs pamata darbības aktīvu (uzņēmuma) pārdošanas darījums tika pabeigts 2014.gada decembrī, un pārdotie aktīvi tika nodoti AS KVV Liepājas metalurgs – KVV Group piederošai komercsabiedrībai- 2015. gada janvārī.

KVV Group ir Ukrainas holdinga kompānija, kas reģistrēta Kijevā. Tās galvenie darbības virzieni ir metāllūžņu iepirkšana, pārstrāde, piegāde Ukrainā un eksports, kā arī metāla ražošana, celtniecība un ostu pakalpojumi. KVV Group holdingā ietilpst 30 uzņēmumi, kas nodarbina aptuveni 2000 darbinieku.

COBALT konsultēja Valsts kasi saistībā ar Latvijas Republikas nodrošinātā prasījuma samaksas un samaksas saistību pastiprinājuma līgumiem, kā arī darījuma noslēguma procedūrā.