Visi darījumi un lietas

COBALT konsultēja Limfomas pacientu atbalsta biedrību un reto slimību biedrību Caladrius

2013-11-15

COBALT gatavoja pozīcijas Limfomas pacientu atbalsta biedrībai un reto slimību biedrībai Caladrius, kuras tika izmantotas Satversmes tiesas lietā Nr. 2012-26-03 par kompensējamo zāļu pieejamību un izplatīšanu, kā arī attiecīgo tiesību normu atbilstību Latvijas Satversmē garantētajām tiesībām uz veselības aizsardzību un vienlīdzīgu attieksmi.