Visi darījumi un lietas

Konsultācijas SEB Enskilda meitas sabiedrību vadībai Latvijā un Igaunijā, izpērkot SEB Enskilda biznesu

2013-01-08

COBALT konsultēja SEB Enskilda vadību, izpērkot SEB Enskilda uzņēmumus Igaunijā un Latvijā. Turpmāk uzņēmumi darbosies ar jaunu nosaukumu – Superia.

SEB Enskilda Corporate Finance turpmāk fokusēsies uz biznesa attīstību Ziemeļvalstīs un Vācijā, pārtraucot savu darbību Baltijas valstīs. Līdzšinējās konsultantu komandas turpinās darbu Baltijas tirgū ar jaunu nosaukumu un īpašnieku struktūru: AS Superia Igaunijā, SIA Superia Latvijā un UAB Summa Advisers Lietuvā. SEB Enskilda Corporate Finance ir noslēgusi sadarbības līgumu ar šiem uzņēmumiem, lai saņemtu vietējo atbalstu darījumos, kas būs saistīti ar Baltijas valstīm.