AS Latvenergo veic priekšizpēti par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa celtniecību


2011 - 09 - 26

AS Latvenergo veicis priekšizpēti par iespējamo reģionālā sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa celtniecību Latvijā.

Zvērinātu advokātu birojs COBALT priekšizpētes vajadzībām sagatavoja ziņojumu par Latvijas un Baltijas valstu dabasgāzes tirgu regulāciju, ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktu un Baltijas valstu tiesību aktu prasības. Cita starpā COBALT ziņojumā vērtēja tādus SDG termināļa būvniecībai un darbībai svarīgus aspektus, kā pastāvošā un paredzamā trešo personu piekļuve dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas infrastruktūrai, kā arī ES valsts atbalsta tiesību normu piemērošanu SDG termināļa projektā.

Vadošie eksperti

Vecākais speciālists
Latvija