Valsts atbalsts

Valsts atbalsta noteikumi ierobežo publiska atbalsta sniegšanu saimnieciskajai darbībai. Šo noteikumu mērķis ir novērst valsts līdzekļu šķērdēšanu un konkurences kropļošanu. Prettiesisks valsts atbalsts ir jāatmaksā, tāpēc iestādei un atbalsta saņēmējam jāpārbauda, vai konkrētais pasākums ir valsts atbalsts un vai tas ir atbilstošs ES iekšējā tirgus nosacījumiem.

COBALT pieredzējušā ekspertu komanda konsultē dažādos valsts atbalsta kontroles procesa posmos, sākot ar valsts atbalsta pasākuma plānošanu un sagatavošanu vai pieteikšanos valsts atbalsta saņemšanai un beidzot ar klientu pārstāvību Eiropas Komisijas veiktajās formālajās un neformālajās izmeklēšanās, saskaņošanas procesā un nacionāla mēroga tiesvedībās.

Atzinības
Chambers Europe 2022, Konkurences tiesības, Latvijas birojs
Avoti slavē COBALT kā “lielu juridisko biroju ar daudzpusīgiem juristiem, kas pārzina dažādas tiesību jomas,” un izceļ “lielisko starptautisko kompetenci”.
The Legal 500 2021, ES un konkurences tiesības, Latvijas birojs
"Komanda ir ļoti zinoša un uzticīga savai misijai atbalstīt klientus. Tā ievēro augstus ētikas standartus, saglabā vienkāršu un pozitīvu attieksmi. Komanda ir arī gatava izzināt klienta biznesa nianses, lai piedāvātu labākos pakalpojumus. Vadošajiem partneriem ir ļoti labi kontakti valstī un izpratne par lietu juridiskajiem, politiskajiem un biznesa aspektiem."
Chambers Europe 2021, Konkurences tiesības, Latvijas birojs
Klients pauž sajūsmu par COBALT komandas nepārspējamo spēju skaidrot jautājumus biznesa kontekstā.