Čaulas veidojumi un to noskaidrošanas īpatnības

2022 - 11 - 30
Autors: Edgars Pastars, Krišjānis Bušs

Ar jēdzienu “čaulas veidojums” praksē parasti saprot juridisku personu, kura neveic aktīvu saimniecisko darbību un ir izveidota, lai ar tās starpniecību legalizētu finanšu līdzekļus, slēptu aktīvus, maskētu patiesos labuma guvējus, preces izcelsmi vai preces gala mērķi u.tml. Tomēr ir gadījumi, kad čaulas veidojumi tiek izmantoti legāliem un saprotamiem mērķiem. Kā tos atšķirt?

Valstīs ar vāju atbilstības kultūru parasti čaulas veidojumus izmanto kontu atvēršanai, lai varētu mākslīgi pamatot naudas plūsmas nelegālas legalizācijas noslāņošanas jeb strukturēšanas stadijā. Arī Latvija pirms 2018.gada bija šādā situācijā, bet spēja to radikāli mainīt. Tomēr tas nenozīmē, ka citur pasaulē čaulas veidojumi netiek izmantoti, it īpaši, ja nepieciešams apiet starptautiskās sankcijas.

Kas ir čaulas veidojums?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) 1.panta 15.1punktā “čaulas veidojums” ir definēts kā juridiska persona, kurai raksturīga vismaz viena vai vairākas šādas pazīmes:

a) nav juridiskās personas saistības ar faktisku saimniecisko darbību vai juridiskās personas darbība veido mazu vai neveido nekādu ekonomisko vērtību un likuma subjekta rīcībā nav dokumentāras informācijas, kas pierāda pretējo;

b) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, normatīvie akti neparedz pienākumu sagatavot un iesniegt attiecīgās valsts pārraudzības institūcijām finanšu pārskatus, tai skaitā gada finanšu pārskatus, par savu darbību;

c) valstī, kurā juridiskā persona reģistrēta, juridiskajai personai nav saimnieciskās darbības veikšanas vietas (telpas).

Lasīt plašāk.