COBALT konsultē B2KAPITAL Hiponia kredītportfeļa iegādes darījumā


2018 - 01 - 08

COBALT konsultēja kredītportfeļu iegādes un apsaimniekošanas uzņēmumu SIA B2KAPITAL darījumā par bijušās VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka aktīvu iegādi no SIA Hiponia.

B2KAPITAL ir Latvijā reģistrēta Norvēģijas sabiedrības B2HOLDING ASA meitassabiedrība. Tās darbības joma ir kredītportfeļu iegāde un apsaimniekošana.

Hiponia nodarbojas ar problemātisko aktīvu pārvaldīšanu, kuri vēsturiski piederēja VAS Latvijas Hipotēku un zemes banka. No portfeļa izstrādes iegūtie līdzekļi tiek novirzīti valsts aizdevuma atmaksai.

COBALT Latvijas birojs šajā darījumā konsultēja B2KAPITAL, veicot padziļināto juridisko izpēti, kā arī sniedzot juridisko palīdzību darījuma dokumentācijas sagatavošanā un pārstāvot B2KAPITAL darījuma sarunās. Ekspertu komandu vadīja biroja partneris Gatis Flinters un zvērināti advokāti Maija Tipaine un Dita Buša.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Vecākā speciāliste, zvērināta advokāte
Latvija