COBALT konsultē Franklin Templeton Investments SIA Storent Holding iegādes darījumā


2014 - 11 - 21

SIA Storent Holding vairākuma daļu iegādē COBALT bija vadošais juridiskais birojs, nodrošinot darījuma procesa koordinēšanu Baltijā un Skandināvijā. COBALT juristi veica Storent grupas uzņēmumu juridisko izpēti (LDD), palīdzēja ar atļaujas saņemšanu no konkurenci pārraugošajām iestādēm, pārstāvēja klienta intereses darījumā iesaistīto pušu pārrunās, sagatavoja uzņēmuma daļu pirkuma līgumu, dalībnieku līgumu, kā arī citu ar darījumu saistīto dokumentāciju.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Vecākais speciālists, zvērināts advokāts
Latvija
Vadošais partneris, zvērināts advokāts
Latvija