COBALT konsultē vadošās bankas saistībā ar papildu laidienu Latvijas Republikas 30 gadu eiroobligācijām


2019 - 05 - 29

COBALT konsultēja Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citi un Goldman Sachs International saistībā ar papildu Latvijas Republikas 30 gadu eiroobligāciju emisiju par kopējo summu 300 miljoni eiro. Tādejādi 2019. gada februārī atvērtās Latvijas Republikas 30 gadu eiroobligāciju programmas kopējā emitēto aizņēmuma vērtspapīru summa ir sasniegusi 1 miljardu eiro.

Juridisko palīdzību eiroobligācijas emisijas vadošajām bankām nodrošināja COBALT zvērināts advokāts Edgars Lodziņš un partnere, zvērināta advokāte Sandija Novicka. COBALT banku un finanšu juristu komanda ir piedalījusies visās iepriekšējās Latvijas obligāciju emisijās starptautiskajos finanšu tirgos kopš Latvijas vērtspapīru emisijas programmas izstrādes 2013. gadā.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija