Kapitāla tirgi

COBALT ieņem vadošu lomu juridisko pakalpojumu sniegšanā saistībā ar dažāda veida darījumiem kapitāla tirgos Baltijas valstīs. Mūsu kapitāla tirgus komanda piedāvā plašu juridisko pakalpojumu klāstu parāda un kapitāla vērtspapīru emisijas darījumos, tai skaitā saistībā ar vērtspapīru sākotnējo publisko piedāvājumu un privātu izvietošanu, parāda un kapitāla vērtspapīru iekļaušanu Baltijas regulētajos tirgos, depozitāro sertifikātu, kas saistīti ar vietējiem finanšu instrumentiem, emisiju starptautiskajos tirgos, obligāto un brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu strukturēšanu un īstenošanu. Mūsu komanda arī sniedz konsultācijas par atbilstību normatīvo aktu un biržas prasībām, ieskaitot jautājumus par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, pārstāv emitentus un investorus, kā arī sniedz nepieciešamās konsultācijas par ārpusbiržas darījumiem ar regulētajā tirgū iekļautiem finanšu instrumentiem.

Sadarbībā ar ārvalstu partneriem mēs esam konsultējuši un palīdzējuši Baltijas valstu emitentiem iekļaut to emitētos parāda un kapitāla vērtspapīrus regulētajos tirgos citās Eiropas jurisdikcijās. Mēs cieši sadarbojamies ar Nasdaq un Igaunijas, Latvijas un Lietuvas centrālajiem depozitārijiem, kā arī sniedzam juridiskas konsultācijas depozitārijiem jautājumos, kas saistīti ar kapitāla tirgiem.

 

Atzinības
The Legal 500 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"COBALT darbojas ļoti elastīgi. Izteikti uz klientu un servisu orientēti."
Chambers Europe 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
Avoti COBALT komandu raksturo kā ļoti progresīvu, ar attīstītu biznesa domāšanu.
The Legal 500 2022, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"COBALT vienmēr norāda klientam uz kritiskajiem punktiem līgumā, kuriem jāpievērš uzmanība, un piedāvā risinājumus, kas ir gan izdevīgi klientam, gan pieņemami bankām un finanšu iestādēm."
The Legal 500 2021, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
“Atsaucīga komanda, kas aktīvi iesaistās uzticēto uzdevumu risināšanā un labi pārzina tirgu.”
Chambers Europe 2020, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"Klienti novērtē komandas kvalifikāciju, raksturojot juristus kā zinošus un aizrautīgus, kā arī uzsverot to gatavību vienmēr palīdzēt iespējami vislabākajā veidā”.
Chambers Europe 2019, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
Komanda tiek izcelta par tās konsultāciju kvalitāti un uz klientiem orientēto pieeju. "Labs komandas darbs un labas zināšanas visa veida tiesiskajā regulējumā".
The Legal 500 2016, Finanses un kapitāla tirgi, Latvijas birojs
"COBALT klienti ierindo to starp labākajiem birojiem."
IFLR1000 2016, Finanses un korporatīvās tiesības, Latvijas birojs
"Kā jau sagaidāms no viena no vadošajiem birojiem Baltijā, tas gada laikā ir strādājis pie virknes nozīmīgu darījumu un turpina iespaidīgu sniegumu."
Chambers Europe 2015, Banku un finanšu tiesības, Latvijas birojs
"Šī vadošā prakses grupa aptver visas prakses jomas, sniedzot konsultācijas regulējošos, darījumu un strīdu jautājumos un izpelnoties klientu uzslavu par tās spēcīgajiem vietējiem resursiem un reģionālo tīklu. Grupas atbalsts Baltijā un Ziemeļeiropā ir fantastisks."