COBALT konsultēja Limfomas pacientu atbalsta biedrību un reto slimību biedrību Caladrius


2013 - 11 - 15

COBALT gatavoja pozīcijas Limfomas pacientu atbalsta biedrībai un reto slimību biedrībai Caladrius, kuras tika izmantotas Satversmes tiesas lietā Nr. 2012-26-03 par kompensējamo zāļu pieejamību un izplatīšanu, kā arī attiecīgo tiesību normu atbilstību Latvijas Satversmē garantētajām tiesībām uz veselības aizsardzību un vienlīdzīgu attieksmi.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija