COBALT sniedza juridisko palīdzību AS SEB saistībā ar AS Latvenergo obligāciju emisiju


2015 - 07 - 02

COBALT sniedza juridisko palīdzību AS SEB banka kā obligāciju emisijas programmas organizētājam un emisijas aģentam saistībā ar AS Latvenergo „zaļo obligāciju” emisiju. Emisijas programmas ietvaros 2015.gada jūnijā AS Latvenergo emitēja obligācijas EUR 75 miljonu apmērā. Obligācijas pēc to emisijas tika iekļautas kotācijai Rīgas biržā.

Obligāciju emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Latvenergo koncerna pilnībā vai daļēji finansētiem zaļajai domāšanai atbilstošiem projektiem ražošanā, sadales un pārvades tīklu aktīvos.

AS Latvenergo ir pirmais un pagaidām vienīgais uzņēmums Austrumeiropā, kurš ir veicis „zaļo obligāciju” emisiju.

Pirmo obligāciju emisijas programmu AS Latvenergo uzsāka 2012. gada decembrī un kopumā pirmās programmas ietvaros emitēja obligācijas pēc nominālvērtības EUR 105 milj. apmērā – piecu gadu obligācijas EUR 70 miljonu un septiņu gadu obligācijas EUR 35 miljonu apmērā.

Vadošie eksperti

Partneris, zvērināts advokāts
Latvija
Partneris, zvērināts advokāts
Latvija