COBALT veiksmīgi pārstāv Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru “Re:Baltica” tiesvedībā


2022 - 09 - 28

COBALT veiksmīgi pārstāvēja Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru “Re:Baltica” tiesvedībā saistībā ar 2019. gada 19. martā “Re:Baltica” publicēto rakstu “Saskaņas ziedotājam nauda no laundromāta, atbilžu vietā – atmiņas zudums”. 2022. gada 14. septembrī Senāts Rīcības sēdē (Lieta Nr. C30770419, SKC-649/2022) atteica ierosināt kasācijas tiesvedību un spēkā stājās Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2021. gada 26. novembra spriedums, ar kuru tiesa pilnībā noraidīja prasību par goda un cieņas aizskārumu, ziņu atsaukšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.

Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:Baltica” pārstāvību visās tiesu instancēs nodrošināja COBALT vecākā speciāliste, zvērināta advokāte Linda Bīriņa, kura norāda: “Esmu ļoti gandarīta par tiesas spriedumu, jo sasniegtais rezultāts ir nozīmīgs ne tikai konkrētās lietas ietvaros, bet arī pētnieciskās žurnālistikas nozarei kopumā. Ar pētnieciskās žurnālistikas metodēm ne vienmēr ir iespējams iegūt pilnībā neapstrīdamus faktus, taču sabiedrībai ir tiesības saņemt arī tādu informāciju un pētniecības rezultātā iegūtos secinājumus, kas liek uzdot jautājumus par kādas personas rīcības tiesiskumu. Tiesa cita starpā atzina, ka prasītāja rīcība, neatbildot uz žurnālistu jautājumiem un nekomentējot notikušos darījumus, ir veicinājusi publikācijas kontekstu, kuras fons neitrālam lasītājam no malas atstāj neatbildētus jautājumus un sēj šaubas par saņemto pārskaitījumu mērķiem. Būtiski, ka tiesa arī pievienojās argumentiem, ka žurnālisti atbilstoši žurnālistikas vidi regulējošām normām nevar atklāt visus informācijas avotus, dažkārt arī dokumentus, kas uz avotiem norādītu.”

“Re:Baltica” apkopojums par tiesvedību.

Vadošie eksperti

Vecākā speciāliste, zvērināta advokāte
Latvija