Mediju tiesības

Mums ir ilgstoša pieredze mediju un privātuma tiesību jomā. Mūsu ekspertu komanda klientus konsultē par tiesībām uz vārda brīvību, privāto dzīvi, goda un cieņas neaizskaramību, žurnālistu informācijas avotu aizsardzību un citiem mediju un privātuma tiesību jautājumiem. Mēs sniedzam konsultācijas un atzinumus par elektronisko, drukāto un sociālo mediju darbības tiesisko regulējumu. Papildus palīdzam slēgt dažādus ar mediju ikdienas darbību saistītus līgumus, piemēram, autorlīgumus, līgumus ar producentiem, reklāmas aģentūrām un masu informācijas līdzekļu satura izplatītājiem. Pārstāvam klientu intereses nozari uzraugošajās iestādēs un institūcijās, kā arī tiesvedībās saistībā ar vārda brīvības, reputācijas un privātuma aizskārumu.

Sazinieties ar mums, ja nepieciešama palīdzība jebkādu ar mediju un privātuma tiesību saistīto jautājumu risināšanā, tostarp attiecībā uz:

  • vispārējo mediju nozares tiesisko regulējumu;
  • pārstāvību tiesvedībās, kas saistītas ar nepatiesas informācijas atsaukšanu, neslavas celšanu, privātās dzīves aizskārumu, morālo kaitējumu;
  • pirmspublicēšanas konsultācijām;
  • plašsaziņas līdzekļus regulējošo tiesību aktu piemērošanu, tostarp video pēc pieprasījuma (video on demand) un līdzīgu pakalpojumu gadījumā;
  • pārstāvību attiecībās ar medijus uzraugošajām institūcijām;
  • konsultācijām autortiesību jomā.
Atzinības
The Legal 500 2023, Intelektuālais īpašums, informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas, Latvijas birojs
"Viņi vienlīdz vienkārši un bez sarežģījumiem izpilda visus projektus un spēj sarunāties klientam saprotamā veidā. Ir ārkārtīgi vērtīgi, ka klientam nav jāseko līdzi termiņiem vai par kaut ko jāuztraucas."
Chambers Europe 2019, Intelektuālais īpašums, Latvijas birojs
Avoti izceļ juristu komandas spēju “domāt ārpus ierastajiem rāmjiem un atrast radošus risinājumus”. “Viņi ieklausās, ko mēs sakām”.
World Trademark Review 1000 2017, Intelektuālais īpašums, Latvijas birojs
"Spēcīgs birojs, kas nodrošina izcilus juridiskos pakalpojumus visprasīgākajiem uzņēmumiem."
Chambers Europe 2015, Intelektuālais īpašums, Latvijas birojs
"COBALT izceļas intelektuālā īpašuma, kā arī tehnoloģiju, mēdiju un telekomunikāciju jomā ar iespaidīgu klientu loku un dalību augsta profila lietās."