COBALT veiksmīgi pārstāv žurnālu “Ir” tiesvedībā


2022 - 09 - 26

COBALT veiksmīgi pārstāvēja žurnālu “Ir” tiesvedībā saistībā ar Indras Sprances pētījumu par maksātnespējas procesiem.

Prasību par goda un cieņas aizskārumu saistībā ar 2017. gada nogalē žurnālā “Ir” publicēto rakstu sēriju par problēmām maksātnespējas lietu izskatīšanā Latvijas tiesās pret mediju un žurnālisti bija cēlusi tiesnese. Ar 2022. gada 15. septembra Senāta spriedumu (Lieta Nr. SKC‑13/2022) ir atstāts spēkā Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2020. gada 4. februāra spriedums, ar kuru prasība tika pilnībā noraidīta. Senāta spriedums nav pārsūdzams.

Šī lieta bija saistīta ar divu pamattiesību – vārda brīvības un privātās dzīves neaizskaramības – līdzsvarošanu. Senātam bija jāizvērtē, vai apelācijas instances tiesa bija pareizi novērtējusi prasītājas kā tiesneses pieļaujamās kritikas robežas.

Senāts atzina, ka pārsūdzētajā tiesas spriedumā gan katrs raksts, gan visa rakstu sērija bija aplūkota kopumā, kā arī bija novērtēti atsevišķi teikumi un izteiksmes līdzekļi, secinot, ka ne raksti kopumā, ne atsevišķas to daļas nesatur konkrēti prasītājas godu un cieņu aizskarošas ziņas un nesniedz pārmērīgi aizskarošu viedokli par prasītāju.

Žurnāla “Ir” un žurnālistes Indras Sprances pārstāvību visās tiesu instancēs nodrošināja COBALT vecākā speciāliste, zvērināta advokāte Linda Bīriņa.

Senāta oficiālais paziņojums.

Vadošie eksperti

Vecākā speciāliste, zvērināta advokāte
Latvija