Hāgas spriedumu konvencija – ceļā uz vienotu spriedumu atzīšanas un izpildes regulējumu

2023 - 11 - 07
Autors: Dr. Toms Krūmiņš

2023. gada 1. septembrī starp Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīm (izņemot Dāniju) un Ukrainu spēkā stājās Hāgas konvencija par ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās jeb t.s. Hāgas spriedumu konvencija. 2024. gada 1. oktobrī tā stāsies spēkā arī Urugvajā. Vairākas citas valstis – Kostarika, Izraēla, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, ASV un, jā, arī Krievija – Hāgas spriedumu konvenciju ir parakstījušas, bet ne (vēl) ratificējušas. Tās mērķis ir ambiciozs – kalpot par vienotu, visā pasaulē piemērojamu juridisko ietvaru, kas veicinātu ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.

Šajā rakstā īsumā izklāstīšu Hāgas spriedumu konvencijas galvenos noteikumus un iezīmēšu tās lomu un vietu starp citiem starptautisko privāttiesību instrumentiem, kas regulē ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi.

Lasīt plašāk https: juristavards.lv
Atsauce uz žrunālu: Krūmiņš T. Hāgas spriedumu konvencija – ceļā uz vienotu spriedumu atzīšanas un izpildes regulējumu. Jurista Vārds, 07.11.2023., Nr. 45 (1311), 16.-21.lpp.